Prostaatkankernetwerk Nederland

Door het samenbrengen en delen van beschikbare kennis en kunde zet Prostaatkankernetwerk Nederland zich in voor nog betere behandelresultaten voor de patiënt. Niet alleen voor het behandelen van de kanker zelf, maar ook voor ingrijpende risico's, zoals incontinentie en erectiestoornissen na de operatie. Door centraliseren van de operatie doen urologen meer ervaring op, die ten goede komt van de patiënt. Met het gezamenlijk bespreken van behandelplannen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, levert het netwerk een belangrijke bijdrage aan innovatie en verdere verbetering van de zorg voor patiënten met prostaatkanker.

  Gebundelde kennis voor goede zorg

  De samenwerking in Prostaatkankernetwerk Nederland is volledig gericht op het aanbieden van de best mogelijke zorg bij prostaatkanker, van diagnose en behandeling tot en met de nazorg.

  • Het netwerk streeft naar zo min mogelijk belastend onderzoek, dichtbij huis, met behulp van de nieuwste technologie en volgens een vast zorgpad
  • Het netwerk pas de behandeling aan u aan volgens de meest recente inzichten;
  • Onze zorgverleners hebben veel aandacht voor u en uw naasten, zowel ten aanzien van de beste keuzes voor behandeling als de mogelijke impact daarvan op de kwaliteit van uw leven;
  • Wij bespreken met u de diagnose, het behandelplan en nazorg in uw 'eigen' ziekenhuis, maar mocht u geopereerd worden, dan zal deze plaats vinden op een centrale locatie;
  • U beslist samen met uw behandelend arts. Immers: u kent u zelf het beste en de arts kent uw aandoening en behandelopties het beste.
  • Wij bespreken alle behandelplannen multidisciplinair, dat wil zeggen met alle relevante kennis aan tafel;
  • Uw ervaring en mening staan centraal bij het continu verbeteren van de zorg;
  • Wij bundelen en delen kennis en kunde op het gebied van prostaatkankerzorg;
  • Ons netwerk ontwikkelt nieuwe kennis door het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
  • Ons netwerk past nieuwe vindingen toe in de dagelijkse praktijk.

  De doelen sluiten naadloos aan bij de visie van patiëntenorganisatie ProstaatKankerStichting.nl (PKS). Bovendien is netwerkdeelnemer Antoni van Leeuwenhoek door PKS, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Zilveren Kruis geselecteerd als koploperziekenhuis om de kwaliteit van prostaatkankeroperaties te stimuleren.

  Operatie op één locatie

  Het Prostaatkankernetwerk Nederland kiest ervoor alle operaties centraal uit te voeren. Betreft de behandeling radicale prostatectomie, een operatie waarbij de gehele prostaat inclusief de zaadblaasjes wordt weggenomen, dan vindt deze plaats in het Antoni van Leeuwenhoek of Amsterdam UMC.

  Dichtbij als het kan, veraf als het nodig is

  De juist zorg op de juiste plek. Voor elke patiënt de beste zorg, onafhankelijk van waar hij het zorgtraject start. Bij de eigen huisarts of uroloog in het vertrouwde ziekenhuis ‘om de hoek’, maar voor de operatie voor iedereen op een centrale plek in Amsterdam. De nazorg vindt weer plaats bij uw eigen uroloog, waar niet alleen de oncologische controle heel belangrijk is, maar ook een snelle revalidatie en behandeling van eventuele bijwerkingen.

  Wetenschappelijk onderzoek

  Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan innovatie, aan nieuwe kennis ten bate van de zorg voor mannen met prostaatkanker. Binnen het netwerk wordt gewerkt aan meer dan veertig onderzoeken, voornamelijk in het Amsterdam UMC en Antoni van Leeuwenhoek. Het netwerk maakt het mogelijk om sneller resultaten te boeken door het bundelen van expertise. Maar ook door onderzoek te faciliteren en te stimuleren in de andere aangesloten instituten en samenwerking te initiëren met internationale partners buiten het netwerk. Wetenschappelijk onderzoek gebeurt binnen drie thema’s:

  • Diagnostiek, waaronder onderzoek naar de waarde van MRI, prostaatbiopten en de PSMA PET-scan;
  • Behandeling, met onder meer onderzoek naar verbetering van chirurgische technieken, beeldgeleide chirurgie, focale therapie, en de lymfeklierdissectie;
  • Kwaliteit van leven.

  Er wordt gewerkt aan onderzoek naar de rol van PSMA PET-scan en MRI bij het in beeld brengen van de tumor, in het eerste stadium van de ziekte, maar ook als de ziekte weer terugkomt. Daarnaast wordt onderzocht hoe keuzehulpen kunnen bijdragen een gewogen beslissing tussen verschillende behandelingsopties te maken. Binnen het Prostaatkankernetwerk Nederland is een promovendus aangesteld. Enerzijds bewaakt die het proces van de kwaliteitscontrole. Anderzijds onderzoekt - en koppelt hij terug aan de operateurs - hoe verschillende aspecten van de MRI en PSMA PET/CT voorafgaand aan de operatie kunnen helpen om de uitkomsten na de operatie te verbeteren.

  Een overzicht van onderzoeken naar kanker vindt u op kanker.nl/trials.

  De volgende onderzoeken worden momenteel binnen ons samenwerkingsverband uitgevoerd:

  • ProStaPET-studie
  • ABRICOT-studie
  • PEACH-studie
  • PAPAYA-studie
  • PREMS-studie
  • PROSPEC-studie
  • MR PROPER-studie
  • CLIPPS-studie
  • TALENT-studie