LET op!

Deze informatie gaat over locatie VUmc.
Moet u zijn op locatie AMC? Huisartsgeneeskunde, locatie AMC/ Meibergdreef

Huisartsgeneeskunde voor professionals

De afdeling Huisartsgeneeskunde is een van de grootste afdelingen van Amsterdam UMC. Met bijna 300 medewerkers verzorgen we een groot stuk onderwijs in de studie Geneeskunde, leiden elk jaar bijna 200 nieuwe huisartsen op, doen wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn en werken mee aan (zorg)projecten binnen en buiten de eerste lijn. In onze Universitaire Huisartsenpraktijk bieden we zorg aan patiënten en in ons Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde werken we samen met huisartsen aan vernieuwing en verbetering van de huisartsenzorg.
De afdeling Huisartsgeneeskunde staat voor inspirerend en vernieuwend onderwijs, integer onderzoek met maatschappelijke impact en innovatieve patiëntenzorg. Continu gericht op verbinding met haar ‘regio’ en verbetering van de gezondheidszorg.

Huisartsopleiding

Elk jaar leiden onze twee huisartsopleidingen (Huisartsopleiding AMC en Huisartsopleiding VUmc) ieder een kleine 100 nieuwe huisartsen op. De specialisatie Huisartsgeneeskunde is een praktijkgerichte opleiding van drie jaar die plaatsvindt in de huisartspraktijk, op het stageadres en in de academie.

Vanaf september 2024 is de huisartsopleiding één en spreken we van Huisartsopleiding Amsterdam UMC. De opleiding heeft twee locaties, zijnde het HvA Nicolaes Tulphuis en het OZW-gebouw op de VU-campus. Onderwijs kan op beide locaties plaatsvinden.
Onze gezamenlijke website wordt in 2024 verwacht.

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde is georganiseerd rond zes thema’s: Diabetes en overgewicht, Cardiovasculair, Ouderenzorg, Oncologie, Soma & psyche en Onderzoek van onderwijs. Onze onderzoekers verrichten wetenschappelijk onderzoek met het doel de kennis over het vakgebied te vergroten en de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde te verbeteren. We publiceren zo’n 200 artikelen per jaar in wetenschappelijke peer reviewed tijdschriften en gemiddeld promoveren er 5 onderzoekers.

Studenten Onderwijs

De doelstelling van het curriculum geneeskunde is het opleiden van kwalitatief hoogwaardige basisartsen met generalistische vaardigheden die, overstijgend over de vakgebieden, goed kunnen klinisch redeneren. Het karakter van de huisartsgeneeskunde, met intrinsieke waardes als generalisme, continuïteit van zorg en patiëntgerichtheid, maakt dat de huisartsgeneeskunde en de huisarts als docent een belangrijke plaats en rol hebben in het onderwijs aan geneeskundestudenten.

Zorg

In onze Universitaire Huisartsenpraktijk bieden we zorg aan zo’n 5000 patiënten. Onze huisartsen bieden dezelfde zorg als andere huisartsen. Daarnaast doen ze wetenschappelijk onderzoek en leiden ze studenten en basisartsen op tot huisarts.

Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC

Het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Huisartsgeneeskunde en huisartsen(groepen) in de regio. Het netwerk draait om samenbrengen en verbinden. Doel is het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de huisartsenzorg door wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van een nieuwe generatie huisartsen, het onderwijs aan medische studenten en het toepassen en onderzoeken van zorginnovatie samen te brengen.

Contact

Op 1 juni 2020 zijn de afdelingen Huisartsgeneeskunde van VUmc en AMC samengevoegd tot één afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC. Deze nieuwe afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC is op dit moment nog gehuisvest op twee locaties, AMC en VUmc, en op die locaties in vijf verschillende gebouwen. Er wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke huisvesting van de afdeling. De gesprekken hierover zijn op dit moment aan de gang.