IVF centrum voor professionals

Informatie voor medewerkers, managers, partner klinieken, beroepsgroepen.

Het IVF-centrum is het behandelcentrum van de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde. De polikliniek is een onderdeel (pijler) van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie.

In het IVF-centrum werken drie subunits intensief samen. Per subunit is een hoofd aangesteld die verantwoordelijk is voor de vakinhoudelijke kant van de behandeling in combinatie met management taken.

IVF-centrum organisatie werkplekmanagment

Medisch hoofd: Dr. M.O. Verhoeven