Cryopreservatie semen

Aanvraagroute cryopreservatie semen in het IVF-centrum VUmc

Essentiële informatie voor aanvragende artsen in 4 stappen:

1. Uw patiënt dient met een recente (< 2 maanden) negatieve screeningsuitslag te komen voor:

  • HBsAg
  • HBcore Ig totaal
  • HCV Ig totaal
  • HIV Ag+As
  • LUES/TPHA

Deze uitslagen dienen afkomstig te zijn van de MMI afdeling van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Semen van patiënten waarvan al wel bloed is afgenomen voor screening, maar waarvan de uitslag nog niet bekend is, kan kortdurend (< 2 maanden) in een quarantainevat worden opgeslagen.

2. U dient het InfoPakketCryosemen (zie hieronder: downloads) goed te lezen en de . De patiënt neemt de twee exemplaren mee naar het IVF centrum.

3. U dient het . Aanvragen zonder volledig ingevuld overdrachtsformulier (bijv. geen parafen) kunnen niet in behandeling worden genomen.

4. U dient het "Handtekeningen- en parafenformulier medewerkers Extern ZH" volledig in te vullen, ook als u in Amsterdam UMC, locatie VUmc werkt. U kruist hierop aan "kliniek" en vult uw gegevens volledig in.

Hoe de afspraak met het IVF centrum gemaakt dient te worden en hoe het monster moet worden ingeleverd staat in het InfoPakketCryosemen. Lees dit zorgvuldig door en volg de aanwijzingen.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan kunnen aanvragen niet in behandeling worden genomen.