Klinische farmacologie en apotheek voor professionals

De afdeling klinische farmacologie en apotheek is actief op het terrein van levering en productie van geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, onderwijs, ondersteuning en uitvoering van klinische geneesmiddelonderzoek.

Voor poliklinische patienten is in de hal van de polikliniek een universitaire poliklinische apotheek (UPA).

De afdeling geeft handboeken uit ter ondersteuning van het verpleegkundig en medisch handelen.

De afdeling heeft een uitstekend geoutilleerd laboratorium waar geneesmiddelenconcentraties in biologisch materiaal worden gemeten voor nauwkeurige instelling van de farmacotherapie en de behandeling bij toxicologie. Het laboratorium is ISO 15189:2012 geaccrediteerd en heeft de modernste apparatuur ter beschikking.