Systemische medicatie in de dermatologie

Systemische medicatie in de dermatologie: een praktische handleiding voor een verantwoorde toepassing van
anti-inflammatoire middelen

Tijdens (poli)klinische werkzaamheden ondervinden behandelaars geregeld dat het
moeilijk kan zijn om op gestructureerde wijze systemische anti-inflammatoire
medicatie aan dermatologische patienten voor te schrijven, deze consequent te
controleren en de doseringen bij te stellen indien dit is geïndiceerd. Om de
kwaliteit van de dermatologische zorg te verbeteren is deze handleiding Systemische
medicatie
in de dermatologie ontwikkeld.

Systemische medicatie in de dermatologie is primair bestemd voor dermatologen, (ziekenhuis)apothekers en huisartsen. Deze handleiding is zodanig opgezet en gestructureerd dat de meest relevante informatie bondig en terzake is gepresenteerd. Een uitgebreid register
(inclusief stof- en merknamen) is opgenomen.