Informatie voor professionals

Uitkomstmaten van de studie

Primaire uitkomstmaat

Het primaire doel is validatie van de veiligheid van gepersonaliseerd uitgesteld doseren van natalizumab vanaf 6 weken op basis van de dalspiegels. Dit wordt gemeten door de radiologische ziekte activiteit in een groot cohort in heel Nederland.

Secundaire uitkomstmaten

 • Het bepalen van klinische ziekte activiteit en ziekte progressie in patiënten met gepersonaliseerde behandeling met natalizumab;

 • Een kostenanalyse van gepersonaliseerde behandeling met natalizumab;

 • De invloed van gepersonaliseerde behandeling met natalizumab op JC virus conversie, JC virus index en incidentie van PML;

 • Het bepalen van tevredenheid en kwaliteit van leven bij gepersonaliseerde behandeling met natalizumab;

 • De lange termijn stabiliteit van natalizumab dalspiegels.

  In- en exclusiecriteria

  Voor deelname aan de SUPERNEXT studie gelden de volgende inclusiecriteria:

  • Diagnose Relapsing-Remitting Multiple Sclerose volgens de 2017 McDonald criteria

  • Zes of meer opeenvolgende infusen natalizumab ontvangen

  • 18 jaar of ouder

  • Informed consent getekend

  Indien een deelnemer aan één van onderstaande exclusiecriteria voldoet is deelname helaas niet mogelijk: 

  • Hoge titer natalizumab antilichamen (>100 AU/ml), dit wordt gemeten bij afname van de eerste natalizumab dalspiegel

  • Contra-indicaties voor frequente MRI scans (een pacemaker of andere geïmplanteerde metalen voorwerpen, claustrofobie die niet met behulp van medicatie te reguleren is)

   Inclusie en follow-up

   Aanmelden van een patiënt en start studie

   Alleen patiënten die al deelnemen in de NEXT-MS studie kunnen doorgaan met de SUPERNEXT studie.

   Uw patiënt heeft de proefpersoneninformatie gelezen en wil na de verplichte bedenktijd van 1 week meedoen aan de nieuwe fase van de NEXT-MS studie: de SUPERNEXT. Allereerst moet de deelnemer het nieuwe informed consent formulier tekenen (bij de PIF bij de downloads). Als de patiënt alleen als controle wil deelnemen moet het informed consent formulier ook getekend worden. Omcirkel onderaan het formulier ‘continueren van de standaardbehandeling’. Daarna kan de patiënt verder gaan met de studie. Zie tabel 1 en tabel 2 met de informatie die we op welke tijdstippen willen verzamelen. Bij start van de nieuwe fase van de studie moet er een nieuwe MRI-hersenen zonder contrast aangevraagd worden indien de vorige MRI scan langer dan drie maanden geleden verricht is.

   Instellen op een persoonlijk behandelschema Natalizumab

   Als uw patiënt een op maat gedoseerde behandeling krijgt, kijkt u eerst naar het huidige behandelschema van de deelnemer. Als de deelnemer een behandelschema van 4 of 5 weken heeft, zal er een meting van de natalizumab concentratie in het bloed plaats vinden. Voordat natalizumab word toegediend door het infuus wordt er dan eerst 5 milliliter (een kleine buis) bloed afgenomen door het infuusslangetje. Als afname van bloed niet mogelijk is door het infuusslangetje, dan kan de afname van bloed via het laboratorium plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid voor bloedafname via een vingerprikje. Daarna kan de deelnemer direct verlengen naar een behandelschema van minimaal elke 6 weken tussen de infusen. Na drie behandelingen controleert u de natalizumab concentratie in het bloed en kan het behandelschema eventueel worden aangepast. Het behandelschema zal niet korter worden dan eenmaal per 6 weken.

   Als de deelnemer al een behandelschema van 6 weken of langer heeft, zal er een nieuwe meting van de natalizumab concentratie in het bloed plaats vinden.  Hierna wordt het behandelschema eventueel nog aangepast met een vast aantal weken tussen de infusen. Vervolgens zal de natalizumab concentratie in het bloed weer gecontroleerd worden na drie behandelingen.

   Als de natalizumab concentratie ≥10 µg/mL is, kan het behandelschema met één week extra worden verlengd. In een enkel geval zal het behandelschema daarna nogmaals worden aangepast. Het behandelschema zal niet korter worden dan eenmaal per 6 weken.

   Het persoonlijk behandelinterval wordt bepaald op basis van het stroomschema ‘Behandelschema Natalizumab’ (zie documenten). U ontvangt een e-mail met een uitnodiging voor de studie en om gegevens in te vullen via Castor. Als u nog geen account heeft kunt u een nieuw account aanmaken (zie handleiding Castor bij de Documenten).

   Na elke 3 behandelingen controleert u weer de natalizumab dal concentratie voor patiënten in de verlengd doseren groep. U ontvangt een e-mail om deze gegevens in te vullen via Castor. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op met één van de onderzoekers.

    Jaarlijks meetmoment

    Onderzoeksgegevens worden verzameld over de reguliere controles. Ongeveer een jaar na het starten van een gepersonaliseerd schema ontvangt u een uitnodiging via e-mail om in Castor de studiegegevens van uw patiënt bij te werken. Dit geldt voor zowel patiënten in de studiegroep als in de controle groep. De vragen betreffen bevindingen bij de meest recente MRI scan, (geschatte) EDSS en het aantal relapses sinds het vorige bezoek. Ook vragen we u om de JC virus status in te vullen die volgens de reguliere controle elk half jaar worden afgenomen, de natalizumab dalspiegels en eventuele veranderingen in het behandelschema. Na twee jaar ontvangt u nogmaals een verzoek om de studiegegevens van uw patiënt bij te werken via een beschermde link in Castor.

    Natalizumab middels subcutane toediening

    In april 2021 heeft de Europese Medische Commissie goedkeuring gegeven voor een nieuwe manier van toedienen van natalizumab, namelijk via een subcutane injectie. Als uw patiënt besluit over te stappen van natalizumab iv naar sc, kan de studie gecontinueerd worden in zowel de op maat gedoseerde groep als de controle groep. Als een deelnemer een op maat gedoseerde behandeling krijgt, wordt de natalizumab concentratie indien mogelijk voor elke toediening bepaald gedurende de eerste 2 jaar.      

    Documenten