PICA is opgericht in 2007, staat voor 'Patient flow Improvement Center Amsterdam' en is het resultaat van de samenwerking tussen VUmc en de VU onderzoeksgroep OBP (optimalisatie van bedrijfsprocessen) van Prof. dr. Ger Koole. PICA richt zich op het genereren, delen en toepassen van kennis op het gebied van zorglogistiek.

Wat is zorglogistiek voor PICA?

Onder zorglogistiek wordt  verstaan: het inrichten, besturen en verbeteren van zorgprocessen. Wat zorgprocessen kenmerkt en sterk beïnvloedt is variatie, terwijl er vaak enkel met gemiddeldes gerekend wordt. Een sprekend voorbeeld is het verschil in herstelduur van patiënten wat variatie geeft in de benodigde capaciteit. Weigeringen of een te lage bedbezetting zijn het praktische gevolg, terwijl we toch hadden berekend dat dit aantal bedden gemiddeld precies goed was?
Wiskundige analyse geeft in zo'n vraagstuk inzicht en modellen en simulatie kunnen handvatten geven hoe met variatie om te gaan. Deze technieken worden ingezet in capaciteits- en planningsvraagstukken om zo de doelmatigheid in de zorg te vergroten.

Activiteiten

De werkwijze van PICA is te beschrijven in de drie-eenheid van het genereren , delen en toepassen van zorglogistieke kennis. Genereren middels het doen van onderzoek, delen middels seminars, mini-symposia en de scholing zorglogistiek en toepassen door binnen VUmc bij te dragen aan projecten in de zorg.