Calculators

Onderstaand vindt u toelichting op verschillende online rekentools.

Erlang B

Dit model maakt de relatie inzichtelijk tussen zorgvraag, aantallen bedden, weigeringskans en bedbezetting. Het model is gebaseerd op het het Erlang B verliesmodel.
Erlang B calculator

Erlang C

In dit model komen patiënten die arriveren wanneer alle bedden bezet zijn terecht in een wachtrij. Een interessant toepassingsgebied binnen ziekenhuizen is de patiëntenstroom door de SEH.
Erlang C calculator

Appointment Scheduler

Bepaal zelf uw optimale spreekuurrooster op basis van de gemiddelde consultduur (min), het aantal time-slots, de lengte van een time-slot (min) en het aantal patiënten dat u op uw spreekuur verwacht. In het model kan ook rekening gehouden worden met een bepaald percentage no-shows. Tot slot moet u een gewogen penalty toekennen aan de wachttijd voor de patiënten, de 'idle time' van de arts en de uitloop van het spreekuur.
Appointment scheduler