De Amstel Academie is in 2020 gestart met de implementatie van EPA’s in het onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met CZO Flex Level en de Vereniging Branche-Opleidingsinstituten. De implementatie van de EPA’s wordt bij de Amstel Academie als een programma benaderd. De deadline voor de implementatie vanuit het CZO is 2022/2023.

Direct naar:

Waarom EPA's

CZO-erkende opleidingen voor (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Daarvoor worden de opleidingen en leerroutes opgebouwd uit een aantal EPA’s. EPA staat voor entrustable professional activity, voor ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. Dit nieuwe stelsel levert straks op veel vlakken resultaten op. Zo krijgen zorgverleners meer carrièremogelijkheden: ze worden efficiënter opgeleid, kunnen makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen. Lees er meer over op CZO Flex Level

Roadmap

Hier komt de planning te staan van de implementatie van EPA's bij de opleidingen van de Amstel Academie.

Toetsinstrumenten

Aan de hand van materiaal van CZO Flex Level maakt de Amstel Academie een set toetsingsinstrumenten voor de pilot BAZ-opleiding. De BAZ-studenten en hun praktijkbegeleiders kunnen hiermee aan de slag. De opgedane ervaring wordt meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe portfolio systeem.
Zie ook CZO Flex level >>

Scholing 'Leren begeleiden en beoordelen EPA'

Training voor de praktijk- en werkbegeleiders

Voor de eerste startdatum van de herziene opleiding zorgen wij dat praktijkopleiders en werkbegeleiders een scholing kunnen volgen waarin het begeleiden en beoordelen van de beroepsactiviteit (EPA) centraal staat. Het (digitaal)portfolio van de student krijgt daarbij ook aandacht.

Informatiebijeenkomsten EPA

Voor de praktijkopleiders en onze klanten organiseren we informatiebijeenkomsten. Bent u klant bij ons dan ontvangt u via de mail de uitnodiging en voorbereidende informatie.

Vragen?

Voor vragen met betrekking tot bovenstaande kunt u terecht bij onze onderwijskundigen