De Amstel Academie is in 2020 gestart met de implementatie van EPA’s in het onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met CZO Flex Level en de Vereniging Branche-Opleidingsinstituten. De implementatie van de EPA’s wordt bij de Amstel Academie als een programma benaderd. De deadline voor de implementatie vanuit het CZO is 2022/2023.

Direct naar:

Waarom EPA's

CZO-erkende opleidingen voor (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Daarvoor worden de opleidingen en leerroutes opgebouwd uit een aantal EPA’s. EPA staat voor entrustable professional activity, voor ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. Dit nieuwe stelsel levert straks op veel vlakken resultaten op. Zo krijgen zorgverleners meer carrièremogelijkheden: ze worden efficiënter opgeleid, kunnen makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen. Lees er meer over op CZO Flex Level

Roadmap

De implementatie van EPA's wordt per opleidingscluster georganiseerd. De opleiders van de Amstel Academie zullen de praktijkinstellingen hierover op de hoogte houden via nieuwsbrieven en via het regio-overleg. Aan het begin van elk implementatietraject wordt een kwaliteitsgroep per opleiding samengesteld waarin zowel theorie als praktijk vertegenwoordigd zijn. 
Bekijk de roadmap online >>

Toetsinstrumenten

Aan de hand van materiaal van CZO Flex Level maakt de Amstel Academie een set toetsingsinstrumenten voor de pilot BAZ-opleiding. De BAZ-studenten en hun praktijkbegeleiders kunnen hiermee aan de slag. De opgedane ervaring wordt meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe portfolio systeem.
Zie ook CZO Flex level >>

Beoordelen: 12 vragen

12 vragen & antwoorden uit de praktijk over beoordelen. Bekijk online >>

Scholing 'Leren begeleiden en beoordelen EPA'

Training voor de praktijk- en werkbegeleiders

Voor de eerste startdatum van de herziene opleiding zorgen wij dat praktijkopleiders en werkbegeleiders een scholing kunnen volgen waarin het begeleiden en beoordelen van de beroepsactiviteit (EPA) centraal staat. Het (digitaal)portfolio van de student krijgt daarbij ook aandacht.

De scholing duurt een dagdeel en wordt aangeboden in september en oktober. Kijk voor meer informatie over de scholing, data en aanmelden op de website scholing Begeleiden en beoordelen met EPAs

Wat gaat er veranderen voor de werkbegeleiders?

In interview geven met praktijkopleiders Wil Kooijman, Gerard van Tricht en onderwijskundige Cora Visser hun visie.

Interview: Meike Bergwerff. Juni 2021 - Amstel Academie, Amsterdam UMC

Vragenuurtje & contact

Voor de praktijkopleiders en onze klanten organiseren we met enige regelmaat de online bijeenkomst 'Een Paar Vragen'. Bent u klant bij ons dan ontvangt u via de mail/nieuwsbrief de uitnodiging en voorbereidende informatie voor dit vragenuurtje.

Voor vragen met betrekking tot bovenstaande kunt u terecht bij onze onderwijskundigen