Opleiden met EPA's

De Amstel Academie is in 2020 gestart met de implementatie van EPA’s in het onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met CZO Flex Level en de Vereniging Branche-Opleidingsinstituten. De implementatie van de EPA’s wordt bij de Amstel Academie als een programma benaderd. De deadline voor de implementatie vanuit het CZO is 2022/2023.

Direct naar:

Direct naar e-learning
(inloggen als gast)

Waarom EPA's

CZO-erkende opleidingen voor (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Daarvoor worden de opleidingen en leerroutes opgebouwd uit een aantal EPA’s. EPA staat voor entrustable professional activity, voor ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. Dit nieuwe stelsel levert straks op veel vlakken resultaten op. Zo krijgen zorgverleners meer carrièremogelijkheden: ze worden efficiënter opgeleid, kunnen makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen. Lees er meer over op CZO Flex Level

Roadmap

De implementatie van EPA's wordt per opleidingscluster georganiseerd. De opleiders van de Amstel Academie zullen de praktijkinstellingen hierover op de hoogte houden via nieuwsbrieven en via het regio-overleg. Aan het begin van elk implementatietraject wordt een kwaliteitsgroep per opleiding samengesteld waarin zowel theorie als praktijk vertegenwoordigd zijn. 
Bekijk de roadmap online >>

E-learning "Werken met EPA's: toetsing en begeleiding in de praktijk"

Voor werkbegeleiders en praktijkopleiders is een e-learning ontwikkeld met als onderwerp ‘Begeleiden en beoordelen met EPA’s’. Deze vervangt de scholing en wordt vanaf september 2022 aangeboden in de vorm van een e-learning en een webinar. Deze e-learning is ontwikkeld door de Amstel Academie en is openbaar.

Direct naar e-learning (inloggen als gast)
Meer informatie over de webinar Begeleiden en beoordelen met EPA's

Toetsinstrumenten

Aan de hand van materiaal van CZO Flex Level maakt de Amstel Academie een set toetsingsinstrumenten voor de pilot BAZ-opleiding. De BAZ-studenten en hun praktijkbegeleiders kunnen hiermee aan de slag. De opgedane ervaring wordt meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe portfolio systeem.
Zie ook CZO Flex level >>

Beoordelen: 12 vragen

12 vragen & antwoorden uit de praktijk over beoordelen. Bekijk online >>

Vragenuurtje & contact

Voor de praktijkopleiders en onze klanten organiseren we de online bijeenkomst 'Een Paar Vragen'. Bent u klant bij ons dan ontvangt u via de mail/nieuwsbrief de uitnodiging en voorbereidende informatie voor dit vragenuurtje.

Voor vragen met betrekking tot bovenstaande kunt u terecht bij onze onderwijskundigen

Interview: Wat gaat er veranderen voor de werkbegeleiders?

In het interview geven praktijkopleiders Wil Kooijman, Gerard van Tricht en onderwijskundige Cora Visser hun visie op de invoering van de EPA's.

Interview: Meike Bergwerff. Juni 2021 - Amstel Academie, Amsterdam UMC