DIRECT NAAR: E-learning - Werken met EPA's, toetsing en begeleiding in de praktijk (VVO-MOO)

Op deze pagina:

Opleiden met EPA's

De Amstel Academie is in 2020 gestart met de implementatie van EPA’s (Entrustable Professional Activities) in het onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met CZO Flex Level en de Vereniging Branche-Opleidingsinstituten.

Soorten EPA's

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen flexibiliseert en vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Flexibele opleidingen en leerroutes zijn gebaseerd op EPA’s en worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. En dát levert op veel vlakken resultaten op. Zorgprofessionals krijgen meer carrièremogelijkheden en worden efficiënter opgeleid. Zorgorganisaties kunnen professionals flexibel inzetten met het oog op de veranderende zorgvraag en de wisselende capaciteitsbehoefte. 

Een opleiding kan worden opgebouwd uit twee soorten EPA’s: kern- en specifieke EPA’s.

Kern-EPA’s

Kern-EPA’s zijn op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. Kern-EPA’s moeten worden behaald door alle studenten en professionals in opleiding binnen een bepaalde opleiding.

Specifieke EPA’s

Specifieke EPA’s zijn niet op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. De specifieke EPA’s hoeven niet door alle professionals binnen een bepaalde opleiding te worden behaald. Ze zijn namelijk alleen te behalen op afdelingen of in organisaties met een specifieke taakstelling, zorgtaak of een afdeling met een specifieke patiëntencategorie. Veel EPA’s zijn geformuleerd voor een bepaalde functie en worden alleen voor de betreffende opleidingen gebruikt.

Functie-overstijgende EPA’s

Sommige EPA’s (kern of specifiek) worden in meer opleidingen gebruikt, soms zelfs in verschillende clusters: dat zijn functie-overstijgende EPA’s.
Functie-overstijgende EPA’s zijn na een korte inwerkperiode uit te voeren in de nieuwe context.

(bron CZO-Flex-Level)

EPA Bibliotheek

Kijk voor gedetailleerde omschrijvingen van de EPA’s op:
https://epabibliotheek.nl/library/

EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Bij de Amstel Academie zijn vanaf 1 januari jl. de EOL een verplicht onderdeel van de opleidingen.

De Medisch ondersteunende opleidingen (MOO) is gestart met een overzicht van de EOL en volgen nog de aanvullingen en specificaties., De kwaliteitsgroepen krijgen handvatten om CZO-credits vrij in te delen. Voorlopig is het nog wachten op de nieuwe opleidingseisen van de opleiding Radiodiagnostisch laborant (RDL).

De studenten van de verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO) en hun praktijkvertegenwoordiger krijgen toegang tot hun EOL- cursus via hun Moodle account. Hieronder de informatie kort samengevat.

Voor VVO studenten geldt dat zij:

 • 2 EC (56 uur) besteden aan EOL persoonlijke ontwikkeling.
  (Deze hoeven niet apart aangetoond of beoordeeld te worden.)
 • 3 EC (84 uur) besteden aan EOL professionele ontwikkeling.
  (Ca 24 uur wordt besteed aan de theorie-opleiding (verweven in het EPA-onderwijs), en 60 uur aan één of meerdere praktijkopdrachten.)
 • de praktijkopdracht kiezen in overleg met de praktijk.
  De praktijk beoordeelt deze met eigen beoordelingsinstrumenten en stelt waar mogelijk aanvullende kaders en randvoorwaarden.

De Amstel Academie biedt één ‘kickstart’ les -EOL en op Moodle diverse bronnen en hulpmiddelen zoals links, zelfstudiematerialen, voorbeelden van beoordelingscriteria.

NB: Er wordt geen vrijstelling gegeven voor de EOL.

E-learning: Werken met EPA's, toetsing en begeleiding in de praktijk (VVO-MOO)

Voor werkbegeleiders en praktijkopleiders is een e-learning ontwikkeld met als onderwerp ‘Begeleiden en beoordelen met EPA’s’.
Direct naar e-learning (inloggen als gast)
Meer informatie over de webinar Begeleiden en beoordelen met EPA's

Toetsinstrumenten

Aan de hand van materiaal van CZO Flex Level maakte de Amstel Academie samen met een kwaliteitsgroep per opleiding een set toetsingsinstrumenten voor de praktijk. Deze set is verwerkt in het nieuwe portfolio systeem.
Zie ook CZO Flex level >>

Beoordelen: 12 vragen

12 vragen & antwoorden uit de praktijk over beoordelen . Bekijk online >>

  Roadmap (evaluaties)

  De implementatie & evaluaties van EPA's worden per opleidingscluster georganiseerd.
  Bekijk de roadmap online >>

  Contact

  Voor vragen met betrekking tot bovenstaande kunt u terecht bij: