Onderwijsvoorzieningen

Onderwijszalen & Skills Labs

Het theorieonderwijs en de vaardigheidslessen die de Amstel Academie verzorgt, vinden plaats in het MF gebouw van de VU en het OZW gebouw op de VU campus.

Skills Labs

De Amstel Academie beschikt over een 3- tal skills labs waarin vaardigheidslessen als reanimatie, scenario- en simulatietrainingen worden gegeven. Daarnaast maakt de Amstel Academie gebruik van het SIM lab van Amsterdam UMC, locatie VUmc en het Amsterdams Skills Centre (AMC).

Onderwijszalen

Voor de theorielessen is de beschikking over een ruim aantal leslokalen in de medische faculteit Vrije Universiteit en het OZW gebouw, waarin de Hogeschool Inholland is gehuisvest.

Skeletkwartet

Speciaal voor het onderwijs van de Amstel Academie is het Skeletkwartet ontwikkeld. Dit spel wordt gebruikt in de lessen anatomie & fysiologie die zowel medisch ondersteunende medewerkers als verpleegkundigen volgen.