Informatie voor de praktijk

Deze pagina bevat informatie voor afdelingshoofden, praktijkopleiders en docenten

Direct naar:

EPA 's

De Amstel Academie werken we in ons onderwijs met het nieuwe onderwijssysteem en EPA’s (entrustable professional activities).
Meer informatie over de EPA's

Procedure digitaal inschrijven student

De procedure is als volgt:
1. De instelling reserveert een opleidingsplaats door een mail te sturen naar de frontoffice van de Amstel Academie: frontofficeamsac@vumc.nl
2. Zodra de opleidingsplaats is bevestigd, mailt de frontoffice van de Amstel Academie een inschrijflink naar de leidinggevende.

Vrijstellingen (VVO)

  • Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding.
  • De student dient daarvoor uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding een schriftelijk verzoek in ( incl. bewijsstukken) bij de opleider.
  • De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie. Dit gebeurt in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

NB: Voorkom onnodige kosten, vraag uiterlijk 6 weken voor start de vrijstelling aan
Het is van belang dat een verzoek tot vrijstelling direct bij inschrijving wordt gedaan. Dit kan uiterlijk 6 weken voor start van de opleiding. Dit is namelijk het moment dat de e-learning codes worden verstuurd. Als de vrijstelling niet tijdig is aangevraagd, worden de e-learning codes wel in rekening gebracht.

Vrijstellingen (VVO)

Prijslijsten

Naar de prijslijsten

Bewijs van afstuderen

Indien een student een bewijs van diplomering nodig heeft, kan de student via de website van www.czo.nl inloggen op ‘mijnczo’ en daar een printscreen maken waarop staat dat het diploma/certificaat is aangevraagd en goedgekeurd.

Procedure aanvragen diploma

NB. De accordering door de zorginstelling moet uiterlijk 4 weken voor de diplomering gedaan worden, zodat CZO de tijd heeft om alles uit te draaien en op tijd naar ons kan toesturen voor de diplomering.

De procedure is als volgt:

  1. De zorginstelling keurt de EPA’s goed en zet de EPA’s in het registratiesysteem op bekwaam.
  2. De student kan vervolgens het diploma aanvragen
    .!LET OP! Wanneer een student zijn/haar diploma al heeft aangevraagd, voordat de EPA’s bekwaam zijn verklaard, wordt de aanvraag door CZO afgekeurd. De student ontvangt hierover een mail van CZO en zet de status van de inschrijving weer op actief. De zorginstelling kan de EPA’S dan alsnog accorderen. Zodra dit is gedaan kan de student opnieuw de diploma-aanvraag indienen.
  3. De onderwijsinstelling ziet de aanvraag van diploma terug in het menu Diploma’s aanvragen, en keurt deze goed.
  4. Het diploma van student wordt vervolgens opgemaakt en toegestuurd aan de onderwijsinstelling .

Diploma-uitreikingen

De diploma-uitreikingen vinden plaats om 17.00 uur.

Algemene voorwaarden & klachtenprocedure

OER

Onderwijs- en Examenregeling VVO (OER)

Onderwijs- en Examenregeling MOO (OER)