Medisch ondersteunende opleidingen

Medisch ondersteunende opleidingen zijn inservice-opleidingen waarin geïntegreerd leren het uitgangspunt is: werken en leren zijn met elkaar verweven en versterken elkaar.

Basisopleidingen

Nascholingen

Vervolgopleidingen

Zorgprofessionals kunnen zich verder verdiepen in een specialisme door een bijscholing of medisch ondersteunende (vervolg)opleiding. De medisch ondersteunende vervolgopleidingen zijn inservice opleidingen, werken en leren zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. Tijdens de opleiding is de student in dienst van een instelling die zorg draagt voor het praktijkdeel van de opleiding.

Het volledige aanbod is terug te vinden in het overzicht met alle opleidingen.