Cardiac Care verpleegkundige

Wil je werken op een Cardiac-Care Unit waar het verzorgen van de patiënt met een acuut cardiologisch probleem centraal staat, dan is dit de juiste opleiding voor jou! Een dynamische afdeling, een hoge turn-over, een patiënt met bv. een acuut hartinfarct, ritme en geleidingsstoornissen of acuut hartfalen. De patiënt kan in een levensbedreigende situatie verkeren, de vitale functies worden ondersteund. De cardiaccareverpleegkundige verzamelt gegevens, ordent naar prioriteit, functioneert als regisseur naar andere zorgverleners en maakt een inschatting van de specifieke cardiale en andere klachten. Dit alles is gericht op het inzetten van de meest geschikte verpleegkundige/medisch-technische behandeling, die vaak een snelle interventie inhoudt.

De theoriecomponent van de opleiding is gericht op het verwerven van de kennis en
vaardigheden die nodig zijn om de praktijkcomponent met succes te kunnen afronden. Om al gedurende de theoriecomponent integraal te leren werken, bieden we beroepssituaties aan in de vorm van casuïstiek. In de theoriecomponent staat het leren redeneren centraal c.q het verantwoorden naar het handelen (in de praktijk) toe. In de praktijk staat het handelen centraal en het je naar aanleiding daarvan kunnen verantwoorden. 

Het doel van de opleiding is kwalitatief hoogwaardige beroepsbeoefenaars op te leiden. De opleiding richt zich op patiënten, die door cardiovasculair lijden ter behandeling zijn opgenomen op de CCU en/of Eerste Hart Hulp. De cardiaccareverpleegkundige richt zijn zorg op verschillende categorieën zorgvragers. In hoofdlijnen kenmerkt de zorg zich door verpleeg- en medisch-technisch handelen aan volwassenen zorgvragers met een (acute) cardiale aandoening.

Waaronder:

 • Acuut Coronair Syndroom
 • Acuut hartfalen met daarbij cardiogene shock en astma cardiale
 • Ernstige ritme- en geleidingsstoornissen
 • Post ALS (Advanced Life Support)
 • Acuut op chronisch hartfalen

Uitgangspunten zijn: behoud van de hartfunctie en het bereiken van een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding. En je leert de parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. Het vereist snel en adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de patiënt en familie. Door klinisch redeneren leer je aan de hand van casuïstiek de fysiologie en ontstane pathologie in samenhang met elkaar te brengen en in  uw geboden zorg de toestandsdiagnostiek van de hartpatiënt interventies goed te onderbouwen.

Vrijstellingen zijn mogelijk bij eerder gevolgde opleidingen die van toepassing zijn, in overleg met de instelling. 

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit de Basis Acute Zorg opleiding (BAZ), bestaande uit 5 EPA’s, 4 kern EPA’s, 1 functie overstijgende EPA en optioneel aangevuld met specifieke/functie overstijgende EPA’s* (5). Naast de kern EPA’s volg je de leerlijnen: Mijn verpleegkundig leiderschap, Klinisch Redeneren en Ethiek.

Theorie- en praktijkdeel

Bij de Amstel Academie bieden wij de kern en specifieke EPA’s aan. Het theoriedeel bestaat uit een introductie en 27 lesdagen. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

Basis Acute Zorg: 15 lesdagen
Kern EPA’s: 9 lesdagen
Specifieke EPA’s: 2,5 lesdagen

De opbouw van het opleidingsprogramma

Basis Acute Zorg
AZ-FO-1 (BAZ) Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
AZ-FO-2 (BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
AZ-FO-3 (BAZ) Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
AZ-FO-4 (BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Mijn verpleegkundig leiderschap
 • Klinisch redeneren
 • Ethiek

Kern EPA's
AZ-CCU-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) thoracale pijnklachten
AZ-CCU-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acuut) hartfalen
AZ-CCU-3 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) ritme en geleidingsstoornissen
AZ-CCU-4 Zorg verlenen aan een zorgvrager voor en na percutane interventie
AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest
Specifieke EPA's (uitstroomprofiel Cardiaccareverpleegkundige)
AZ-FO-12 Zorg verlenen aan zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep
AZ-FO-13 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring
AZ-FO-10 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning
AZ-CCU-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met ventriculair hulpmiddel (VAD)
AZ-CCU-6 Zorgdragen voor de eerste opvang van een zorgvrager met (acute) cardiale klachten op de EHH

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een BIG-registratie en een dienstverband met een ziekenhuis.

Duur

De duur is minimaal 12 maanden, waarvan 27 lesdagen. Het minimum aantal praktijkuren is 1200 uur. De student heeft een dienstverband van minimaal 24 uur.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in april en oktober. 

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie 

Voor deze opleiding kan in samenspraak met Amstel Academie een CZO (College Zorg opleidingen) erkenning aangevraagd worden. Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Bijzonderheden

De praktijkleerperiode vindt plaats binnen uw eigen instelling op een Cardiac Care Unit. Daarnaast wordt er stage gelopen op een Hartkatheterisatiekamer, OK en anesthesie. Het volgen van losse leereenheden als bijscholing is ook mogelijk. Na het behalen van het Cardiac Care diploma zijn er mogelijkheden om door te stromen naar andere verpleegkundige vervolgopleidingen. Er wordt binnen Amstel Academie zo veel mogelijk rekening gehouden met eerder verworven competenties van de student.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Doelgroep

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Carina Backer

Wellicht ook interessant?

 1. De opleiding is er op gericht om patiënten, die door cardiovasculair en/of pulmonaal lijden ter op...
  Bekijk
 2. De opleiding is opgebouwd om medische zorg te verlenen aan de patiënten die een cardio-fysiologisch...
  Bekijk
 3. Werk je als hbo-verpleegkundige in de acute of intensieve zorg? De master Critical Care biedt je de...
  Bekijk