Medewerker Interventie Cardiologie

De opleiding is opgebouwd om medische zorg te verlenen aan de patiënten die een cardio-fysiologisch onderzoek en/of interventie ondergaan. Het betreft patiënten in zowel acute als electieve interventie situaties. Klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding. Je leert de parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek.

De afgelopen jaren is de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatpatiënten drastisch veranderd. In de acute situatie zijn deze patiënten gebaat bij snel ingrijpen en worden naar een interventiekliniek doorgestuurd. Naast ontwikkelingen in coronaire interventies zijn ook de percutane hartklep vervangingen en elektrofysiologisch onderzoeken en interventies regelmatig voorkomende procedures.

Afhankelijk van je vooropleiding start je (eventueel) met een beroepsvoorbereidende opleidingsperiode, deze kun je in circa 6 maanden volgen. Aansluitend volg je in circa 6 maanden de theorie van de Cardiac Care opleiding. Uiteindelijk volg je de kopmodule Interventiecardiologie.

De basisdiagnostiek d.m.v. coronair angiografie kan in het eigen ziekenhuis uitgevoerd worden. Voor het Interventiegedeelte zal een stage van minimaal 3 maanden in een Interventiecentrum moeten worden gevolgd.

Voor de verpleegkundigen is het een uitdaging om op de hartkatheterisatiekamer te gaan werken. nlosmakelijk aan deze functie is het werken met röntgenstraling. De theorie sluit naadloos op elkaar aan.

De opleiding medewerker Interventiecardiologie kent de volgende inhoud:

Voor de beroepsvoorbereidende periode (BVP), voor niet-verpleegkundigen, is er aandacht voor:

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Ziekteleer

De Cardiac Care (alleen theoretisch) bestaat uit:

 • De Basis Acute Zorg opleiding
  • Hierbij staat klinisch redeneren, Zuurstoftoediening & handbeademing , Zuurbase evenwicht, basis cardiologie en shock centraal tijdens de opleiding
 • Vakverdieping Cardiac Care
 • Shock en Haemodynamiek
 • ALS
 • Hartfalen
 • Specifieke hartaandoeningen
 • Facultatief: beademing basis
 • Facultatief: NPPV (non invasieve beademing)

De kopmodule Interventiecardiologie bestaat uit:

 • Klinisch redeneren Interventie Cardiologie
 • Technische radiodiagnostiek en stralingsbescherming
 • Vakverdieping Interventie Cardiologie

Klik hier voor een samenvatting van de leerstof van de opleiding.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Medewerker op een (diagnostische) hartcatherisatiekamer. Voor de CZO erkenning ben je gedurende de opleiding werkzaam in CZO erkende zorginstelling.

Duur

 • Circa 21 maanden voor beroepsvoorbereidende periode, het theoriedeel opleiding tot Cardiac Care Verpleegkundige en het theoriedeel opleiding tot Interventie Cardiologie 
 • Circa 15 maanden voor het theoriedeel opleiding tot Cardiac Care Verpleegkundige en het theoriedeel en praktijkdeel opleiding tot Interventie Cardiologie 

Startdatum

Afhankelijk van het voortraject en eventuele vrijstellingen en CZO traject.
Het theoriegedeelte van de CCU start in april of oktober, en de kopmodule Interventie start in januari.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op pagina Prijstlijsten Amstel Academie.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Offerte losse lesdagen

Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij  Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • De opleiding is toegankelijk met minimaal een mbo-4 diploma met (afgeronde) opleiding in de gezondheidszorg
 • Een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding
 • Recente en relevante praktijkervaring
 • De student moet regelmatig werkzaam zijn op een hartkatheterisatiekamer en indien werkzaam op een diagnostisch centrum dan is stage in een interventie centrum verplicht

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie.

Meer informatie? Vraag het aan

Paula Blokpoel

Wellicht ook interessant?

 1. De opleiding is er op gericht om patiënten, die door cardiovasculair en/of pulmonaal lijden ter op...
  Bekijk
 2. Wil je werken op een Cardiac-Care Unit waar het verzorgen van de patiënt met een acuut probleem dan...
  Bekijk