Medewerker Interventie Cardiologie

Jij bent, als medewerker interventie cardiologie (MIC), een onmisbare schakel bij de diagnostische en therapeutische cardiologische interventie. Jij vormt samen met de behandelend (interventie)cardioloog een team, dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van de onderzoeken en behandelingen en veiligheid van de patiënt. Gedurende de opleiding tot medewerker interventiecardiologie leer je zorg te dragen voor de patiënt, opgenomen voor een electief dan wel acuut onderzoek en/of behandeling, binnen de HCK.

De theoriecomponent van de opleiding is gericht op het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de praktijkcomponent met succes te kunnen afronden. Om al gedurende de theoriecomponent integraal te leren werken, bieden we beroepssituaties aan in de vorm van casuïstiek. In de theoriecomponent staat het leren redeneren centraal c.q het verantwoorden naar het handelen (in de praktijk) toe. In de praktijk staat het handelen centraal en het je naar aanleiding daarvan kunnen verantwoorden.

Het doel van de opleiding is kwalitatief hoogwaardige beroepsbeoefenaars op te leiden. De opleiding richt zich op patiënten, die door cardiovasculair lijden dan wel verstoringen in hun ritme en geleiding, voor onderzoek dan wel ter behandeling zijn opgenomen op de HCK.

De medewerker interventie cardiologie richt zijn zorg op verschillende categorieën zorgvragers met bijbehorende onderzoeken en/of behandelingen. In hoofdlijnen kenmerkt de zorg zich door verpleeg- en medisch-technisch handelen aan volwassenen zorgvragers met een (acute) cardiale aandoening. Waaronder:

 • Acuut Coronair Syndroom
 • Acuut hartfalen met daarbij cardiogene shock en astma cardiale
 • Ernstige ritme- en geleidingsstoornissen
 • ALS (Advanced Life Support)
 • Congenitale hartafwijking
 • Hartklepafwijkingen

Uitgangspunten zijn: behoud van de hartfunctie en het bereiken van een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding. Je leert de parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. Het vereist snel en adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de patiënt en familie. Door klinisch redeneren leer je aan de hand van casuïstiek de fysiologie en ontstane pathologie in samenhang met elkaar te brengen.

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit de Basis Acute Zorg opleiding (BAZ), bestaande uit 4 EPA’s, 4 kern EPA’s, 1 functie overstijgende EPA en optioneel aangevuld met specifieke/functie overstijgende EPA’s Naast de kern EPA’s volg je de leerlijnen Klinisch Redeneren en Ethiek.

Theorie- en praktijkdeel
Bij de Amstel Academie bieden wij de kern en specifieke EPA’s aan. Het theoriedeel bestaat uit 27 lesdagen. (afhankelijke welke specifieke EPA’s gevolgd worden) Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

Basis Acute Zorg: 15 lesdagen
Kern EPA’s: 9 lesdagen
Specifieke EPA’s: 3 lesdagen

Opbouw van het opleidingsprogramma

Basis Acute Zorg
MO-MIC-1 (AZ-FO-1 BAZ) Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek
MO-MIC-2 (AZ-FO-2 BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
MO-MIC-3 (AZ-FO-3 BAZ) Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
MO-MIC-4 (AZ-FO-4 BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Klinisch redeneren
 • Ethiek
 • EOL (EPA overstijgende leerlijn)
Kern EPA's (uitstroomprofiel MIC)
MO-MIC-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een diagnostische hartkatheterisatie ondergaat
MO-MIC-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een electieve percutane coronaire interventie ondergaat
MO-MIC-7 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een acute percutane coronaire interventie ondergaat
MO-MIC-8 (AZ-FO-11) Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest
Specifieke EPA's (uitstroomprofiel MIC)
MO-MIC-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een ingreep met betrekking tot een hartstimulatie device/ looprecorder ondergaat
MO-MIC-10 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een elektrofysiologisch onderzoek of behandeling ondergaat
MO-MIC-11 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een congenitale cardiale afwijking die een diagnostische- of therapeutische hartkatheterisatie behandeling ondergaat
MO-MIC-12 Zorg verlenen aan een zorgvrager die een percutane-/trans thoracale klepinterventie ondergaat

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Medewerker op een (diagnostische) hartcatherisatiekamer. Voor de CZO erkenning ben je gedurende de opleiding werkzaam in CZO erkende zorginstelling.

Duur

De duur is minimaal 12 maanden, waarvan 27 lesdagen. Het minimum aantal praktijkuren is 1200 uur. De student heeft een dienstverband van minimaal 24 uur.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in april en oktober.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie 

Voor deze opleiding kan in samenspraak met Amstel Academie een CZO (College Zorg opleidingen) certificaten/diploma aangevraagd worden.

Algemene voorwaarden / annulering

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • De opleiding is toegankelijk met minimaal een mbo-4 diploma met (afgeronde) opleiding in de gezondheidszorg
 • Een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding
 • Recente en relevante praktijkervaring
 • De student moet regelmatig werkzaam zijn op een hartkatheterisatiekamer en indien werkzaam op een diagnostisch centrum dan is stage in een interventie centrum verplicht

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie.

Meer informatie? Vraag het aan

Mireille van den Bosch

Wellicht ook interessant?

 1. De opleiding is er op gericht om patiënten, die door cardiovasculair en/of pulmonaal lijden ter op...
  Bekijk
 2. Wil je werken op een Cardiac-Care Unit waar het verzorgen van de patiënt met een acuut probleem dan...
  Bekijk