Eerste Hart Long Hulp Verpleegkundige

De opleiding is er op gericht om patiënten, die door cardiovasculair en/of pulmonaal lijden ter behandeling zijn opgenomen op de Eerst Hart Long Hulp afdeling, zo optimaal mogelijk te kunnen verplegen. Tijdens de opleiding leer je door klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek de fysiologie en ontstane pathologie in samenhang met elkaar te brengen en in uw geboden zorg de toestandsdiagnostiek van de patiënt en interventies goed te onderbouwen.

De opleiding is gericht om patiënten, die door cardiovasculair en/of pulmonaal lijden ter behandeling zijn opgenomen op de Eerst Hart Long Hulp afdeling, zo optimaal mogelijk te kunnen verplegen. De patiënt bevindt zich in een complexe situatie met gezondheidsbedreigende symptomen. Bewaken en interpreteren van de bedreigde vitale functies staat op de voorgrond.
Het leerproces wordt tevens ondersteund met verschillende dynamische e-learning modules.
Klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding. Je leert de parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek.

De opleiding Eerste Hart Long verpleegkundige kent de volgende leereenheden:

 • Introductie vervolgopleiding
 • Klinisch Redeneren
 • Basis Cardiologie
 • Vakverdieping Basis Cardiologie
 • Zuurstoftoediening en handbeademing
 • Vakverdieping Cardiac Care
 • Pulmonale patiënt
 • Hartfalen

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een BIG-registratie en een dienstverband met een ziekenhuis.

Duur

De duur is minimaal 9 maanden, waarvan 25 lesdagen.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in april en oktober. 

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. 
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd. 

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt. 

E-learnings

De volgende e-learnings maken deel uit van de opleiding:

 • Inleiding - Klinische elektrocardiologie
 • Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
 • 3D Coronair anatomie
 • Non Invasieve Beademing

Bijzonderheden

De praktijkleerperiode vindt plaats binnen de eigen instelling op een Eerste Hart Long Hulp afdeling. 
Daarnaast wordt er stage gelopen op een Hartkatheterisatiekamer, OK, anesthesie en eventueel de CCU. 
Het volgen van losse leereenheden als bijscholing is ook mogelijk.
Na het behalen van het Eerste Hart Long Hulp diploma zijn er mogelijkheden om door te stromen naar andere verpleegkundige vervolgopleidingen. Er wordt binnen Amstel Academie zo veel mogelijk rekening gehouden met eerder verworven competenties van de student.

Algemene voorwaarden

Als je je zich inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij  Amstel Academie . Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie. 

Meer informatie? Vraag het aan

Carina Backer

Wellicht ook interessant?

 1. Wil je werken op een Cardiac-Care Unit waar het verzorgen van de patiënt met een acuut probleem dan...
  Bekijk
 2. De opleiding is opgebouwd om medische zorg te verlenen aan de patiënten die een cardio-fysiologisch...
  Bekijk
 3. In de opleiding tot mediumcareverpleegkundige werk je op de medium care afdeling en leer je de van...
  Bekijk