Dialyseverpleegkundige

Schrijf je nu in

De opleiding tot dialyse verpleegkundige is erop gericht om (hoog) gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen aan patiënten met een terminale nierinsufficiëntie of acuut nierfalen, die hemodialyse, peritoneaal dialyse of een transplantatie moeten ondergaan. Daarnaast wordt in de opleiding aandacht geschonken aan de meer acute therapieën als CVVH en Plasmafiltratie. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel van de opleiding: de student leert alle parameters van de patiënt te ordenen en interpreteren aan de hand van een vaste systematiek.

Op een afdeling voor hemodialyse leert u, in opklimmende moeilijkheidsgraad, hoog complexe zorg te verlenen. Daarnaast wordt er stage gelopen op de afdeling peritoneaal dialyse en naar keuze op een transplantatie-, kinderdialyse- of thuisdialyse afdeling.

Een dynamische afdeling, waar het primaire aandachtsgebied de chronische dialyse patiënt is. Dit kan zijn de hemodialyse patiënt of de peritoneaal dialyse patiënt. De dialyse verpleegkundige voert ook regelmatig acute dialysebehandelingen uit, meestal vindt deze behandeling plaats op de intensive care maar soms ook op de dialyse afdeling zelf. Het begeleiden en voorlichten van dialyse patiënten speelt een grote rol en goede communicatie is daarbij heel belangrijk. Als dialyseverpleegkundige informeert u patiënten ook over transplantatie. Het werken op een dialyse afdeling vereist snel en adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de patiënt en familie. Door klinisch redeneren leert u aan de hand van casuïstiek de fysiologie en pathologie in samenhang met elkaar te brengen en in  uw geboden zorg aan de dialysepatiënt interventies goed te onderbouwen.  

De opleiding dialyseverpleegkundige kent de volgende leereenheden:

  • Klinisch redeneren
  • Chronische (on)gecompliceerde dialyse
  • Peritoneaal dialyse
  • Acute dialyse en andere technieken
  • Ketenzorg in de dialyse

Klik hier voor een samenvatting van de leerstof van de opleiding tot dialyse verpleegkundige.

Data

De opleiding start twee keer per jaar, in april en november.

Duur

15 maanden, waarvan 32 lesdagen

Bijzonderheden

Het is mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Offerte voor aparte lesdagen

prijs losse lesdag € 185,-. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kunt u vrijblijvend doen bij: Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Annette de Jong