Dialyseverpleegkundige

De opleiding tot dialyseverpleegkundige is erop gericht om (hoog) gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen aan patiënten met een terminale nierinsufficiëntie of acuut nierfalen, die hemodialyse, peritoneaal dialyse of een transplantatie moeten ondergaan.

Kenmerkend voor de dialysezorg is het dialyseren van de zorgvrager ten gevolge van nierfalen, een diversiteit aan ziektebeelden en complexiteit, het gebruik van uitgebreide instrumenteel-technische voorzieningen, het uitvoeren van farmacotherapeutische handelingen en de vele betrokken medisch specialisten.

Dialyseverpleegkundigen zijn werkzaam in ziekenhuizen, zelfstandige dialysecentra en semi- of extramuraal bij zorgorganisaties zoals thuisdialyse, hoteldialyse en vakantiedialysecentra. In al deze settingen vinden nierfunctie vervangende therapieën plaats, waarbij tijdens de dialyse ook de vitale functies worden bewaakt.

Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel van de opleiding: de student leert alle parameters van de patiënt te ordenen en interpreteren aan de hand van een vaste systematiek.

De specifieke EPA's
die los gevolgd
kunnen worden zijn:

LZ-DIA-5: Zorgdragen voor patiënten met nierfalen op de nierfalen- en transplantatiepoli

Start in september

LZ-DIA-6: Zorgdragen voor een acute hemodialysezorgvrager m.b.v. filtratietechniek

Start in november

LZ-DIA-7: Zorgdragen voor een zorgvrager met plasmaferese- of plasmafiltratiebehandeling

Start in november

Bij de Amstel Academie bieden wij de kern- en specifieke EPA’s aan. Je krijgt een
stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de
beroepsactiviteiten.

De dialyseverpleegkundige voert ook regelmatig acute dialysebehandelingen uit, meestal vindt deze behandeling plaats op de intensive care, maar soms ook op de dialyse afdeling zelf. Het begeleiden en voorlichten van dialysepatiënten speelt een grote rol en goede communicatie is daarbij belangrijk. Als dialyseverpleegkundige informeer je patiënten ook over transplantatie.

Het werken op een dialyse afdeling vereist snel en adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de patiënt en familie. Door klinisch redeneren leer je aan de hand van casuïstiek de fysiologie en pathologie in samenhang met elkaar te brengen en de geboden zorg aan de dialysepatiënt interventies goed te onderbouwen.  

Het opleidingsprogramma Dialyseverpleegkundige is opgebouwd uit 4 kern EPA’s en optioneel aangevuld met specifieke EPA’s* (4). Naast de kern EPA’s volg je als rode draad door de opleiding de leerlijnen: Mijn verpleegkundig leiderschap, Klinisch Redeneren, Ethiek en de EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL).

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
LZ-DIA-1 Zorgdragen voor een chronische stabiele hemodialysezorgvrager, intra- en extramuraal
LZ-DIA-2 Zorgdragen voor een chronische hemodialysezorgvrager in alle fasen van complexiteit, intra- en extramuraal
LZ-DIA-3 Zorgdragen voor een zorgvrager met peritoneale dialyse, intra- en extramuraal
LZ-DIA-4 Zorgdragen voor een acute hemodialysezorgvrager

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Mijn verpleegkundig leiderschap
 • Klinisch redeneren
 • Ethiek
 • EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL)
Specifieke EPA's
*LZ-DIA-5 Zorgdragen voor een zorgvrager met nierfalen op de nierfalenpolikliniek en de transplantatiepolikliniek
*LZ-DIA-6 Zorgdragen voor een acute hemodialysezorgvrager m.b.v. filtratietechniek
*LZ-DIA-7 Zorgdragen voor een zorgvrager met plasmaferese- of plasmafiltratiebehandeling
LZ-DIA-8 Zorgdragen voor kinderen met nierfunctievervangende behandeling

* Deze specifieke EPA's kunnen als losse EPA gevolgd worden. Neem voor meer informatie contact op.

Ga voor de omschrijving van de EPA's naar CZO EPA Bibliotheek

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundigen met BIG-registratie, werkend op een dialyseafdeling bij een zorginstelling, met een minimaal dienstverband van 24 uur.

Duur

De theorie duurt 28 dagen (dit betreft uitsluitend de Kern EPA’s) verdeeld in lesblokken over 10 maanden. Daarnaast dient in de praktijk een EPA toevertrouwd te worden. De duur hiervan wordt vastgesteld in overleg met de praktijkopleider van de eigen instelling.

Start

De opleiding start tweemaal per jaar in april en november (de introductiedag vindt plaats een maand voor de start) en wordt verzorgd door de Amstel Academie.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V.  Na afronding van de opleiding worden de behaalde punten automatisch toegekend.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Bijzonderheden

Het is mogelijk om losse lesdagen of EPA’s als bijscholing te volgen.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze vervolgopleiding en deze af te sluiten met een CZO diploma is het volgende vereist:
•registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
•een dienstverband met een zorginstelling. Indien de instelling niet CZO geaccrediteerd is wordt de opleiding afgesloten met een huisdiploma. Meer informatie op de CZO website.

Meer informatie? Vraag het aan

Jennifer Meijers

Wellicht ook interessant?

 1. In de opleiding Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige leer je betere en toegepaste zorg bieden aan...
  Bekijk
 2. In deze opleiding doe je kennis op over de veelzijdige zorg aan de neurologische patiënt in alle...
  Bekijk
 3. In de opleiding tot mediumcareverpleegkundige werk je op de medium care afdeling en leer je de van...
  Bekijk