Dialyseverpleegkundige

De opleiding tot dialyse verpleegkundige is erop gericht om (hoog) gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen aan patiënten met een terminale nierinsufficiëntie of acuut nierfalen, die hemodialyse, peritoneaal dialyse of een transplantatie moeten ondergaan. Daarnaast wordt in de opleiding aandacht geschonken aan de meer acute therapieën als CVVH en Plasmafiltratie. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel van de opleiding: de student leert alle parameters van de patiënt te ordenen en interpreteren aan de hand van een vaste systematiek.

Op een afdeling voor hemodialyse leer je, in opklimmende moeilijkheidsgraad, hoog complexe zorg te verlenen. Daarnaast wordt er stage gelopen op de afdeling peritoneaal dialyse en naar keuze op een transplantatie-, kinderdialyse- of thuisdialyse afdeling.

Een dynamische afdeling, waar het primaire aandachtsgebied de chronische dialyse patiënt is. Dit kan zijn de hemodialyse patiënt of de peritoneaal dialyse patiënt.

De dialyse verpleegkundige voert ook regelmatig acute dialysebehandelingen uit, meestal vindt deze behandeling plaats op de intensive care, maar soms ook op de dialyse afdeling zelf. Het begeleiden en voorlichten van dialyse patiënten speelt een grote rol en goede communicatie is daarbij belangrijk. Als dialyseverpleegkundige informeer je patiënten ook over transplantatie.

Het werken op een dialyse afdeling vereist snel en adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de patiënt en familie. Door klinisch redeneren leer je aan de hand van casuïstiek de fysiologie en pathologie in samenhang met elkaar te brengen en de geboden zorg aan de dialysepatiënt interventies goed te onderbouwen.  

Het opleidingsprogramma Dialyseverpleegkundige is opgebouwd uit 4 kern EPA’s en optioneel aangevuld met specifieke EPA’s* (4). Naast de kern EPA’s volg je de leerlijnen: Mijn verpleegkundig leiderschap, Klinisch Redeneren en Ethiek.

Theorie- en praktijkdeel

Bij de Amstel Academie bieden wij de kern en specifieke EPA’s aan. Het theoriedeel bestaat uit een introductie en 32 lesdagen. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
LZ-DIA-1 Zorgdragen voor een chronische stabiele hemodialysezorgvrager, intra- en extramuraal
LZ-DIA-2 Zorgdragen voor een chronische hemodialysezorgvrager in alle fasen van complexiteit, intra- en extramuraal
LZ-DIA-3 Zorgdragen voor een zorgvrager met peritoneale dialyse, intra- en extramuraal
LZ-DIA-4 Zorgdragen voor een acute hemodialysezorgvrager

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Mijn verpleegkundig leiderschap
 • Klinisch redeneren
 • Ethiek
Specifieke EPA's
LZ-DIA-5 Zorgdragen voor een zorgvrager met nierfalen op de nierfalenpolikliniek en de transplantatiepolikliniek
LZ-DIA-6 Zorgdragen voor een acute hemodialysezorgvrager m.b.v. filtratietechniek
LZ-DIA-7 Zorgdragen voor een zorgvrager met plasmaferese- of plasmafiltratiebehandeling
LZ-DIA-8 Zorgdragen voor kinderen met nierfunctievervangende behandeling

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Start en duur

De opleiding start twee keer per jaar, in april en november en duurt 15 maanden, waarvan 32 lesdagen.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V.  Na afronding van de opleiding worden de behaalde punten automatisch toegekend.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Bijzonderheden

Het is mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen, starten er 2 groepen. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wordt de student niet geplaatst dan komt deze op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga ja akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Wil Kooijman

Wellicht ook interessant?

 1. De opleiding ‘Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige’ is wat voor je wanneer je graag zorg wilt aan...
  Bekijk
 2. In deze opleiding doe je kennis op over de veelzijdige zorg aan de neurologische patiënt in alle...
  Bekijk
 3. In de opleiding tot mediumcareverpleegkundige werk je op de medium care afdeling en leer je de van...
  Bekijk