Medium Care Verpleegkundige

De Medium Care (MC) verpleegkundige draagt zorg voor patiënten die zijn opgenomen via de Intensive Care, de Spoedeisende Hulp, de verpleegafdeling of na een operatie. De patiënten op de MC afdeling verkeren in een situatie die onvoldoende acuut is voor de IC en nog niet stabiel is voor de verpleegafdeling. Als MC verpleegkundige bewaak en ondersteun je de vitale functies, en begeleid je de patiënt en naasten in deze moeilijke en onzekere periode.

In de VVO opleiding Medium Care (MC) verpleegkundige leer je alle parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. In de praktijk leer je, in een opklimmende moeilijkheidsgraad, complexe zorg te verlenen. Je leert zorg te geven aan zieke patiënten met een respiratoire en/of circulatoir probleem en aan patiënten met een intern/neurologisch, neurochirurgische en/of cardio-chirurgische aandoening.

Het eerste deel van de opleiding volg je samen met de studenten van de Intensive care opleiding. En de praktijkleerperiode vindt plaats op een Medium Care afdeling. Daarnaast loop je stages op een afdeling Cardiac Care, Intensive Care, OK en Anesthesie/recovery en eventueel Spoedeisende hulp.

De VVO Medium Care verpleegkundige kent de volgende leereenheden:

 • Introductie vervolgopleiding
 • Klinisch redeneren
 • Basisvorming Acute Zorg
 • Zorg op de Medium Care (o.a. non invasieve beademing, verpleegkundige zorg bij de neurologische patiënt, intoxicaties, tentamen suïcide, casuïstiek bespreking)
 • Cardiologie
 • Zuurstoftoediening en Handbeademing (incl. zuurbase evenwicht)
 • Anesthesie
 • Advanced Life Support
 • Shock en hemodynamiek
 • Algemene chirurgie
 • Neurochirurgie (facultatief)
 • Cardiochirurgie (facultatief)

De opleiding wordt gedeeltelijk samen gevolgd met andere opleidingen uit het deelgebied Acute Zorg zoals SEH , AOA en CCU.

Klik hier voor een samenvatting van de leerstof van de opleiding tot medium care verpleegkundige.

Inschrijfprocedure

Om je te kunnen inschrijven voor de opleiding dien je een leerarbeidsovereenkomst te hebben met een instelling. Je leidinggevende in deze instelling beschikt over het inschrijfformulier. Je kunt dit inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend door de instelling, digitaal opsturen naar aanmeldingenamsac@vumc.nl. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je een bevestiging per mail van ons.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een BIG-registratie en een dienstverbang met een ziekenhuis.

Duur

1 jaar, waarvan 25 tot 27 lesdagen, afhankelijk van keuze voor facultatieve doeleinden.

Startdata

Jaarlijks in de eerste week van april en oktober.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Inschrijfprocedure

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie. 

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. 
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd. 

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Daarvoor dien je voor de start van de opleiding, een schriftelijk verzoek in bij de praktijkopleider. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Bijzonderheden

Het is mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen. 

Algemene voorwaarden

Indien je je inschrijft voor deze opleiding ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband (minimaal 24 uur) met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Paula Blokpoel

Wellicht ook interessant

 1. Als Intensive Care verpleegkundige (IC) draag je de hoogcomplexe zorg voor patiënten met een een en...
  Bekijk
 2. In deze opleiding leer je vroege postoperatieve complicaties herkennen, bewaken en voorkomen. In de...
  Bekijk
 3. De master Critical Care (MCC) geeft hbo-verpleegkundigen die werkzaam zijn in de acute en zorg de...
  Bekijk