Medium Care Verpleegkundige

In de opleiding tot mediumcareverpleegkundige werk je op de medium care afdeling en leer je de bedreigingen van de vitale functies vroegtijdig te onderkennen en de juiste acties te ondernemen. Dit vraagt om een hogere mate van kennis, vaardigheid en attitude.

De mediumcareverpleegkundige draagt zorg voor volwassen patiënten die zijn opgenomen via de Intensive Care, de Spoedeisende Hulp, de verpleegafdeling of na een operatie. De patiënten op de Medium care afdeling verkeren in een situatie die onvoldoende acuut is voor de IC en nog niet stabiel is voor de verpleegafdeling. Als MCverpleegkundige bewaak en ondersteun je de vitale functies, en begeleid je de patiënt en naasten in deze moeilijke en onzekere periode.

Omdat de gezondheidstoestand van de MC patiënt een grotere dynamiek vertoont en zich vaak uit in subtiele veranderingen van de vitale functies, is continue en nauwkeurige bewaking van de vitale functies met specifieke apparatuur noodzakelijk. Je leert alle parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. In de praktijk leer je, in een opklimmende moeilijkheidsgraad, complexe zorg te verlenen. Hoe geef je zorg aan zieke patiënten met een respiratoire en/of circulatoir probleem of aan patiënten met een intern/neurologisch, neurochirurgische en/of cardio-chirurgische aandoening. Maar geef je bijvoorbeeld ook aandacht aan revitalisatie en revalidatie na een IC opname. 

Het eerste deel van de opleiding volg je samen met de studenten van de Intensive care opleiding. De praktijkleerperiode vindt plaats op een Medium Care afdeling. Daarnaast loop je stages op een afdeling Cardiac Care, Intensive Care, OK en Anesthesie/recovery en eventueel Spoedeisende hulp.

De VVO Medium Care verpleegkundige kent de volgende leereenheden:

 • Introductie vervolgopleiding
 • Klinisch redeneren
 • Basisvorming Acute Zorg
 • Zorg op de Medium Care (o.a. non invasieve beademing, verpleegkundige zorg bij de neurologische patiënt, intoxicaties, tentamen suïcide, casuïstiek bespreking)
 • Cardiologie
 • Zuurstoftoediening en Handbeademing (incl. zuurbase evenwicht)
 • Anesthesie
 • Advanced Life Support
 • Shock en hemodynamiek
 • Algemene chirurgie
 • Neurochirurgie (facultatief)
 • Cardiochirurgie (facultatief)

De opleiding wordt gedeeltelijk samen gevolgd met andere opleidingen uit het deelgebied Acute Zorg zoals SEH , AOA en CCU.

Klik hier voor een samenvatting van de leerstof van de opleiding tot medium care verpleegkundige.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een BIG-registratie en een dienstverbang met een ziekenhuis.

Duur

1 jaar, waarvan 25 tot 27 lesdagen, afhankelijk van keuze voor facultatieve doeleinden.

Startdata

Jaarlijks in de eerste week van april en oktober.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Inschrijfprocedure

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie. 

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.  De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd. 

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Daarvoor dien je voor de start van de opleiding, een schriftelijk verzoek in bij de praktijkopleider. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Indien je je inschrijft voor deze opleiding ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband (minimaal 24 uur) met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Paula Blokpoel, Coriëlle Rovers
of Marloes Coccu-Schravemade

Wellicht ook interessant

 1. In de opleiding tot intensivecareverpleegkundige werk je op de afdeling Intensive Care en leer je...
  Bekijk
 2. In deze opleiding leer je vroege postoperatieve complicaties herkennen, bewaken en voorkomen. In de...
  Bekijk
 3. De master Critical Care (MCC) geeft hbo-verpleegkundigen die werkzaam zijn in de acute en zorg de...
  Bekijk