Horizontaal toezicht 4-daagse opleiding

Schrijf je nu in

Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) is een samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen en richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

De NVZ, ZN en de NFU zijn in september 2016 het gezamenlijke traject Horizontaal Toezicht Zorg gestart. Ook het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dragen dit traject een warm hart toe. Inmiddels is er een gezamenlijke visie en een landelijk raamwerk HTZ ontwikkeld door ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars voor de uitrol van HTZ in de ziekenhuiszorg.
Klik hier voor meer informatie

Een samenwerking tussen het platform Horizontaal Toezicht Zorg en VUmc academie heeft geleid tot een 1-daagse introductiecursus voor managers en directeuren en een 4-daagse opleiding voor medewerkers van ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars. Het platform heeft de inhoud en de experts (docenten) geleverd en VUmc academie heeft de inhoud tot een didactisch ontwerp gevormd. Daarbij gebruikmakend van het Team Based Learning (TBL) principe met veel aandacht voor samenwerking en communicatie.

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen. Pas uw instellingen aan op de privacypagina, of bekijk de video op Vimeo.

Tijdens de opleiding zal de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar getraind worden en zullen praktische handvatten gegeven worden om Horizontaal Toezicht in de eigen organisatie te implementeren. Verder leren deelnemers het landelijke raamwerk Horizontaal Toezicht (zoals het Instapmodel en Control framewerk) toe te passen binnen de eigen organisatie en wordt nagedacht over de impact op de organisatie van de zorgverzekeraar.

Naast de inzet van een groep experts vanuit de ziekenhuizen, UMC's, GGZ instellingen en zorgverzekeraars zijn er tijdens deze opleiding ook bijdragen (discussies of lezingen) van onder andere Kees Hamster (VGZ), Frank Janssen (Menzis), David Voetelink (Erusmus MC), Marcel Kuin (Antonius Zorggroep), Bas Jurling (NZa), Sandra Hermsen (Rijnstate), Henk Soutendijk (Erasmus MC), Jaap Wijnker (WeDoTrust), Mark van der Schrier (KPMG) en Dennis Utermark (KPMG).

Overzicht lesdagen

Onderwerpen lesdag 1
Thema 'Het belang van Horizontaal Toezicht'

 • Rollen en verantwoordelijkheden;
 • Visie en uitgangspunten HTZ;
 • De bekostiging van zorg en het belang van een goede bronregistratie;
 • Verantwoording van de zorguitgaven;
 • Het financiële administratieve proces binnen ziekenhuizen van zorgverkoop tot en met eindafrekening;
 • Het controle- en verantwoordingsproces binnen zorgverzekeraars inclusief vereveningsmodel en de rol van zorgverzekeraars hierin.

Onderwerpen lesdag 2
Thema 'Impact op de organisatie'

 • Verbetering van de bedrijfsvoering door HTZ;
 • Governance en besturing op basis van het instapmodel;
 • Toepassen van het instapmodel, inclusief rolverdeling ziekenhuis/zorgverzekeraar;
 • Extern stakeholdermanagement (integrale relatie ziekenhuis/zorgverzekeraars, betrokkenheid inkoop/verkoop enz.);
 • Verandermanagement (intern stakeholdermanagement: bijvoorbeeld betrekken medisch specialisten en medisch adviseurs).

Onderwerpen lesdag 3
Thema 'Riskmanagement over de hele keten'

 • Beoordelen opzet en bestaan beheersmaatregelen;
 • Beoordelen werking van beheersmaatregelen;
 • Wat te doen als beheersing niet voldoende blijkt;
 • De rol van ICT hierin;
 • Procesverbeteringen en advisering Raad van Bestuur;
 • Rol en inhoud van assurance;
 • Verantwoording vanuit perspectief van de zorgaanbieder;
 • Verantwoording vanuit perspectief van de zorgverzekeraar.


Onderwerpen Lesdag 4
Thema 'Beheersmaatregelen'

 • Beoordelen opzet en bestaan beheersmaatregelen;
 • Beoordelen werking van beheersmaatregelen;
 • Wat te doen als beheersing niet voldoende blijkt;
 • De rol van ICT hierin;
 • Procesverbetering / advies RvB;
 • Rol zorgverzekeraar.

Doelgroep

Professionals van zorgverzekeraars, zoals projectmanagers, programmamanagers, reviewleiders en controlspecialisten. Professionals van ziekenhuizen & UMC's en GGZ, zoals professionals van de afdelingen Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control en projectmanagers, programmamanagers en interne accountants/auditors.

Duur

4 dagen (overnachting is mogelijk)

Lesdagen

21 november, 11 december 2019, 16 en 17 januari 2020

Prijs

- 4-daagse opleiding (incl diner, excl. hotelovernachting lesdag 3): € 2.500,-
- 4-daagse opleiding (incl. diner en hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in 1-persoonskamer): € 2.680,-

Prijzen zijn inclusief diner op lesdag 3.
Prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij:
• de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) voor 26 PE-punten;
• de SKZB (Stichting Kwaliteitsbevordering Zorgadministratieve Beroepen) voor 12 PE-punten.

Locatie

Van der Valk hotel
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Opleidingsbureau VUmc Academie, telnr. 020 - 44 45354 of per e-mail: Horizontaaltoezichtzorg-VUmcAc@vumc.nl

Klik op onderstaande link om in te schrijven:

4-daagse opleiding (excl. hotelovernachting lesdag 3)

4 daagse opleiding (incl. hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in 1 persoonskamer)

Lukt het u niet om in te loggen in de leeromgeving, stuur dan een e-mail naar onze helpdesk: support@vumcacademie.nl

Indien u zich inschrijft voor deze opleiding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.

Meer informatie? Vraag het aan

Caroline van Vliet