Horizontaal toezicht 4-daagse opleiding

Schrijf je nu in

Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) is een samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen en richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

De NVZ, ZN en de NFU zijn in september 2016 het gezamenlijke traject Horizontaal Toezicht Zorg gestart. Ook het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dragen dit traject een warm hart toe. Inmiddels is er een gezamenlijke visie en een landelijk raamwerk HTZ ontwikkeld door ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars voor de uitrol van HTZ in de ziekenhuiszorg.
Klik hier voor meer informatie

Een samenwerking tussen het platform Horizontaal Toezicht Zorg en VUmc academie heeft geleid tot een 1-daagse introductiecursus voor managers en directeuren en een 4-daagse opleiding voor medewerkers van ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars. Het platform heeft de inhoud en de experts (docenten) geleverd en VUmc academie heeft de inhoud tot een didactisch ontwerp gevormd. Daarbij gebruikmakend van het Team Based Learning (TBL) principe met veel aandacht voor samenwerking en communicatie.

Tijdens de opleiding zal de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar getraind worden en zullen praktische handvatten gegeven worden om Horizontaal Toezicht in de eigen organisatie te implementeren. Verder leren deelnemers het landelijke raamwerk Horizontaal Toezicht (zoals het Instapmodel en Control framewerk) toe te passen binnen de eigen organisatie en wordt nagedacht over de impact op de organisatie van de zorgverzekeraar.

Naast de inzet van een groep deskundige docenten vanuit de ziekenhuizen, UMC's en zorgverzekeraars zijn er tijdens deze opleiding ook bijdragen (discussies of lezingen) van onder andere Kees Hamster (VGZ), Frank Janssen (Menzis), David Voetelink (Erusmus MC), Marcel Kuin (Antonius Zorggroep), Bas Jurling (NZa), Sandra Hermsen (Rijnstate), Henk Soutendijk (Erasmus MC), Jaap Wijnker (WeDoTrust), Mark van der Schrier (KPMG) en Dennis Utermark (KPMG).

Overzicht lesdagen

Onderwerpen lesdag 1
Thema 'het belang van Horizontaal Toezicht'

 • Rollen en verantwoordelijkheden;
 • Visie en uitgangspunten HTZ;
 • De bekostiging van zorg en het belang van een goede bronregistratie;
 • Verantwoording van de zorguitgaven;
 • Het financiële administratieve proces binnen ziekenhuizen van zorgverkoop tot en met eindafrekening;
 • Het controle- en verantwoordingsproces binnen zorgverzekeraars inclusief vereveningsmodel en de rol van zorgverzekeraars hierin.

Onderwerpen lesdag 2
Thema 'impact op de organisatie'

 • Verbetering van de bedrijfsvoering door HTZ;
 • Governance en besturing op basis van het instapmodel;
 • Toepassen van het instapmodel, inclusief rolverdeling ziekenhuis/zorgverzekeraar;
 • Extern stakeholdermanagement (integrale relatie ziekenhuis/zorgverzekeraars, betrokkenheid inkoop/verkoop enz.);
 • Verandermanagement (intern stakeholdermanagement: bijvoorbeeld betrekken medisch specialisten en medisch adviseurs).

Onderwerpen lesdag 3
Thema 'riskmanagement over de hele keten'

 • Beoordelen opzet en bestaan beheersmaatregelen;
 • Beoordelen werking van beheersmaatregelen;
 • Wat te doen als beheersing niet voldoende blijkt;
 • De rol van ICT hierin;
 • Procesverbeteringen en advisering Raad van Bestuur;
 • Rol en inhoud van assurance;
 • Verantwoording vanuit perspectief van de zorgaanbieder;
 • Verantwoording vanuit perspectief van de zorgverzekeraar.

Fronter - digitale leeromgeving

Twee weken voorafgaand aan de start van de eerste lesdag krijgt u de inloggegevens van Fronter toegestuurd. In deze digitale leeromgeving staat het materiaal ter voorbereiding (zelfstudie) op de lesdag.

Doelgroep

Professionals van zorgverzekeraars, zoals projectmanagers, programmamanagers, reviewleiders en controlspecialisten. Professionals van ziekenhuizen & UMC's, zoals professionals van de afdelingen Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control en projectmanagers, programmamanagers en interne accountants/auditors.

Duur

4 dagen (overnachting is mogelijk)

Lesdagen

Start najaar 2018: 22 november 2018, 12 december 2018, 17 en 18 januari 2019

Prijs

- 4-daagse opleiding (excl. hotelovernachting lesdag 3): 1.875,- euro
- 4 daagse opleiding (incl. hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in een 2-persoonskamer op indeling): 1.985,- euro
- 4 daagse opleiding (incl. hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in 1-persoonskamer): 2.050,- euro

Prijzen zijn inclusief diner op lesdag 3.
Prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij:
• de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) voor 26 PE-punten;
• de SKZB (Stichting Kwaliteitsbevordering Zorgadministratieve Beroepen) voor 12 PE-punten.

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4
3526 KV Utrecht

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Opleidingsbureau VUmc Academie, telnr. 020 - 44 45354 of per e-mail: Horizontaaltoezichtzorg-VUmcAc@vumc.nl

Klik op onderstaande link om in te schrijven:

4-daagse opleiding (excl. hotelovernachting lesdag 3)

4 daagse opleiding (incl. hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in een 2-persoonskamer op indeling)

4 daagse opleiding (incl. hotelovernachting lesdag 3 o.b.v. verblijf in 1 persoonskamer)

Lukt het u niet om in te loggen in de leeromgeving, stuur dan een e-mail naar onze helpdesk: support@vumcacademie.nl

Indien u zich inschrijft voor deze opleiding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.