Intensive Care Verpleegkundige

Schrijf je nu in

De opleiding Intensive Care Verpleegkundige leert je hoe je hoogcomplexe zorg verleent aan patiënten in een instabiele en/of levensbedreigende situatie. Als Intensive Care verpleegkundige ben jij de spil in de zorg voor deze patiënten. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel waarbij je leert alle parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. In de praktijk leer je, in een opklimmende moeilijkheidsgraad, hoogcomplexe zorg te verlenen.

Er kunnen zich voortdurend onvoorspelbare situaties, in de vorm van complicaties met veelal ernstige gevolgen, voordoen. Dit ernstig ziek-zijn veroorzaakt vaak psychosociale problemen zoals angst en onzekerheid zowel bij de patiënt als bij zijn familie. Als IC verpleegkundige bewaak je de vitale functies en begeleid je de patiënt en naasten in deze moeilijke en onzekere periode.

Je gaat patiënten verplegen in instabiele en/of levensbedreigende situaties waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en overgenomen. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel waarbij je leert alle parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. In de praktijk leer je, aan de hand van een portfolio, in een opklimmende moeilijkheidsgraad, hoogcomplexe zorg te verlenen. De praktijkleerperiode vindt plaats op een of meerdere Intensive Care afdelingen. Daarnaast zijn er stages op een afdeling Cardiac Care, OK en Anesthesie/Recovery en Spoedeisende hulp. 

De opleiding wordt gedeeltelijk samen gevolgd met andere opleidingen uit het deelgebied Acute Zorg zoals Spoedeisende Hulp en Cardiac Care.

Klik hier voor een samenvatting van de leerstof van de opleiding tot intensive care verpleegkundige. 

De VVO Intensive Care verpleegkundige kent de volgende leereenheden

 • Klinisch redeneren
 • Basisvorming Acute Zorg
 • Basis Cardiologie
 • Zuurstoftoediening en Handbeademing (incl. zuurbase evenwicht)
 • Anesthesie
 • Beademing (basis en hoogcomplex)
 • Advanced Life Support
 • Shock en hemodynamiek
 • Algemene chirurgie
 • Hoogcomplexe zorg: Interne en neurologische aandoeningen, Nierfunctievervangende therapie, Multi Orgaan Falen en polytraum
 • Neurochirurgie (facultatief)
 • Cardiochirurgie (facultatief)

Kosten

Intensive care verpleegkundige € 6.325,-.
Intensive care verpleegkundige met neuro € 6.550,-.
Intensive care verpleegkundige met cardio en neuro € 6.775,-. 
Combinatie intensive care en spoedeisende hulp verpleegkundige € 9.725,-.
Prijs losse lesdag: € 185,-.

Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kunt u vrijblijvend doen bij  Karin Jonker, k.jonker@vumc.nl.

Data

De opleiding start jaarlijks in de eerste week van april en oktober. 

Duur

18 maanden, waarvan 41-44 lesdagen, afhankelijk van keuze voor facultatieve onderdelen.

Accreditatie

Voor deze opleiding kan in samenspraak met VUmc Amstel Academie een CZO (College Zorg opleidingen) erkenning aangevraagd worden. Deze opleiding èn de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend. 

Inschrijfprocedure

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij VUmc Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van VUmc Amstel Academie.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt. 

Algemene voorwaarden

Indien u zich inschrijft voor deze opleiding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist

 • Registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • Een dienstverband (minimaal 24 uur) met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Margreet van der Pol