Kinderverpleegkundige

De kinderverpleegkundige verleent zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij voorkomende aangeboren, verworven, acute en chronische aandoeningen. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel waarbij de student leert alle parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek.

De zorg van een ziek kind vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Dat brengen gespecialiseerde kinderartsen, kinderverpleegkundigen en andere betrokkenen jou bij tijdens de opleiding Kinderverpleegkundige. Met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk zullen zij ondermeer de ontwikkeling van zuigeling tot tiener, ouderparticipatie en aangeboren afwijkingen aan bod laten komen.

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit 9 EPA’s, waarvan 6 kern EPA’s en 3 specifieke EPA’s. Naast de EPA’s volg je de leerlijnen: Mijn verpleegkundig leiderschap, Klinisch Redeneren en Ethiek.

Theorie- en praktijkdeel

Bij de Amstel Academie worden de theorielessen en het vaardigheidsonderwijs verzorgd. Het theoriedeel bestaat uit een introductie en 29,5 lesdagen. De verpleegkundige krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

Kern EPA’s + specifieke EPA’s: 39,5 lesdagen

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag/midden complexe zorgvraag
MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie
MK-KIN-2 Zorg verlenen aan een kind dat een chirurgische ingreep ondergaat met een laag-/middencomplexe zorgvraag
MK-KIN-3 Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag-/middencomplexe zorgvraag
MK-KIN-4 Zorg verlenen aan een kind met psychosomatische, psychosociale en psychiatrische problematiek


De student dient voorafgaand aan de start van EPA-KIN 1 het blok Klinisch redeneren te hebben gevolgd. Dit geeft de student een goede en brede basis om het EPA onderwijs te volgen. De kennis en vaardigheden in het klinisch redeneren zal gedurende de EPA lesblokken verder worden uitgebouwd en getoetst. Het Klinisch redeneren lesblok wordt 6x per jaar aangeboden.

Specifieke EPA's
MK-KIN-5 Zorg verlenen aan een kind dat een complexe chirurgische ingreep ondergaat, al of niet in combinatie met co morbiditeit
MK-KIN-6 Zorg verlenen aan een kind met een complexe interne aandoening, al of niet in combinatie met co morbiditeit
MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Mijn verpleegkundig leiderschap
 • Klinisch redeneren
 • Ethiek

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Voor verpleegkundigen op een kinderafdeling van het ziekenhuis, kinderthuiszorg of kinderhospice (en in overleg medisch kinderdagverblijf).

Duur

13-16 maanden, waarin 38 lesdagen van 7 lesuren zijn verdeeld over 8 lesblokken.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Start

De opleiding start jaarlijks in maart en oktober.

Accreditatie

Voor deze opleiding kan in samenspraak met de VUmc Amstel Academie een CZO (College Zorg opleidingen) erkenning aangevraagd worden voor de intramurale variant. Dit geldt ook voor bijna alle extramurale instellingen.
Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Offerte losse lesdagen

Prijs losse lesdag: € 185,-. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kunt u vrijblijvend doen bij  Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij de Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van de Amstel Academie.

Toelating

Indien jij werkt op een kinderafdeling van het ziekenhuis, kinderthuiszorg of kinderhospice (en in overleg medisch kinderdagverblijf) kun jij de opleiding bij de Amstel Academie volgen. Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding gelden de volgende vereisten:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband (minimaal 24 uur/week) met een ziekenhuis/kinderthuiszorg/kinderhospice gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Simone de Jong

Wellicht ook interessant

 1. Intensive Care Kinderverpleegkunde richt zich op zieke kinderen in instabiele en/of situaties en/of...
  Bekijk
 2. Als High Care Neonatologie verpleegkundige verleen je (hoog) complexe gespecialiseerde zorg aan te...
  Bekijk
 3. Bij de opleiding tot Intensive Care Neonatologie verpleegkundige ontwikkel je competenties binnen...
  Bekijk