Researchcoördinator/ -verpleegkundige

De researchcoördinator/-verpleegkundige is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek volgens de geldende wet- en regelgeving. Onder supervisie van de hoofdonderzoeker coördineert de researchcoördinator/-verpleegkundige de verschillende fases van het onderzoek.

Om de voortschrijdende inzichten binnen de gezondheidszorg te toetsen is goed uitgevoerd klinisch wetenschappelijk onderzoek essentieel. Het opzetten en uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder een gekwalificeerd onderzoeksteam. Als researchcoördinator/-verpleegkundige ben je een onmisbaar lid van het team en draag je bij aan een uitstekende kwaliteit van het onderzoek, met oog voor de patiëntveiligheid & welzijn.

De opleiding heeft als doel om de bekwaamheden van de researchcoördinator/-verpleegkundige te verruimen, zodat deze aansluiten bij de complexiteit van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Als researchcoördinator/-verpleegkundige sta je na afronding van de opleiding dan ook steviger in het werkveld.

Flyer Research opleidingen

Student aan het woord

"Je voert regelmatig ethische discussies als researchverpleegkundige."

De Amstel Academie bereidt studenten direct vanaf het begin van hun opleiding voor op de praktijk. Uniek aan de researchcoördinator/-verpleegkundige opleiding van de Amstel Academie is dat het een functiegerichte opleiding is.  De studenten zijn in dienst van een ziekenhuis of instelling en volgen theoretisch onderwijs bij de Amstel Academie. Vervolgens passen ze het geleerde meteen toe in de eigen praktijk.

Theoriecomponent

Het theoretische onderwijs op de Amstel Academie wordt opgebouwd middels de volgende leereenheden:

 • Inleiding klinisch wetenschappelijk onderzoek
 • Voorbereiden van klinisch wetenschappelijk onderzoek
 • Uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek
 • Datamanagement & Kwaliteit

Toetsing vindt plaats d.m.v. een digitale schriftelijke toetsing en twee take-home toetsen.
Daarnaast wordt je tijdens de opleiding uitgedaagd middels meerdere korte opdrachten, waarvan een aantal uitgevoerd worden in werkgroepjes.

Praktijkcomponent

De praktijkcomponent bestaat uit twee praktijkleerperioden. Tijdens de praktijkleerperioden wordt het geleerde gelijk toegepast in de praktijk. Dit doe je met behulp van:

Inschrijving

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice door een mail te sturen naar: frontofficeamsac@vumc.nl. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. De inschrijving is alleen mogelijk d.m.v. de inschrijflink.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in januari.

Duur

De opleiding duurt 13 of 15 maanden, waarvan 19 dagen theorie en 1000 praktijkuren. Het advies is om je in te schrijven voor de 15 maanden variant. Je kan altijd de opleidingsduur verkorten naar 13 maanden, indien dit voor jou haalbaar is.   Bij een arbeidscontract van minder dan 24 uur per week, dien je te kiezen voor de 15 maanden variant.

Lesdagenoverzicht

Lesdagenoverzicht januari 2025

Kosten

De kosten voor 2024 zijn 5355 euro.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V en heeft de kwalificatie van NLQF niveau 6* ( is vergelijkbaar met het hbo-niveau van een bacheloropleiding)
Na afronding van de opleiding worden de behaalde punten automatisch toegekend.

Vrijstellingen

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

* Kwalificatie van NLQF niveau 6

De opleiding researchcoördinator/-verpleegkundige van de Amstel Academie heeft vanaf juni 2022 de kwalificatie van NLQF niveau 6 en is vergelijkbaar met het hbo-niveau van een bacheloropleiding.

NLQF staat voor Nederlands kwalificatieraamwerk en bestaat uit 8 niveaus. Met NLQF niveau 6 op het diploma is, in Nederland en in Europa, duidelijk over welke kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid de researchprofessional beschikt. Hierdoor is het ook eenvoudiger om het niveau te vergelijken van alle diploma’s nationaal en internationaal. En kunnen werkgevers zo de juiste mensen aannemen en werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn.

De researchprofessionals die eerder de opleiding hebben doorlopen kunnen in het najaar een korte scholing volgen om het NLQF diplomate te ontvangen.

Toelating 

Om toegelaten te worden tot deze opleiding is het volgende vereist:

 • bij een MBO opleiding gezondheidszorg, bijvoorbeeld MBO-V of Verpleegkunde A of B met aanvullende specialisatie of Verpleegkunde A + B bent u niet direct toelaatbaar. Indien u van mening bent over HBO-denk- en werkniveau te beschikken, kunt u in aanmerking komen voor een assessment. Neem contact op met de opleider voor meer informatie (zie contactgegevens onderaan deze pagina)
 • een HBO opleiding gezondheidszorg, bijvoorbeeld HBO-V, Fysiotherapie of HBO Beeldvormende technieken
 • een dienstverband met een ziekenhuis of onderzoeksinstelling gedurende de opleiding
 • u bent minimaal twee dagen werkzaam in dit werkveld of u heeft de mogelijkheid om extra dagen stage te lopen
 • bij voorkeur 1 jaar werkervaring binnen een onderzoeksgroep
 • beheersing van de Engelse taal op minimaal niveau B1 bij voorkeur niveau B2
 • er is een praktijkopleider beschikbaar die de student tijdens de opleiding gemiddeld 1 uur per week kan begeleiden. Deze begeleiding bestaat uit het aftekenen van de digitale portfolio, begeleiding in de praktijk bij het behalen van de leerdoelen/competenties en begeleiding bij het maken van de kwaliteitsopdracht. Er wordt verwacht dat de praktijkbegeleider ook een CGO training gericht op competentiegericht onderwijs volgt. Neem contact op met de opleider op indien dit niet mogelijk is.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Overige voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van  Amstel Academie.

Meer informatie? Vraag het aan

Warda Jama

 1. Opleiding

  Researchmedewerker

  Een researchmedewerker speelt een essentiële rol in het proces rondom klinisch wetenschappelijk de...
  Bekijk

 1. Vanaf juni 2022 is de researchcoördinator/-verpleegkundige opleiding van de Amstel Academie op NLQF...
  Bekijk