Researchcoördinator/ -verpleegkundige

De researchcoördinator/-verpleegkundige is ‘de spin in het web’ bij het faciliteren en coördineren van klinisch wetenschappelijk onderzoek. In deze opleiding staat de wet- en regelgeving, patiëntveiligheid en kwaliteit van onderzoek centraal.

De zorg rondom patiënten die deelnemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek vereist van het researchteam dat ze protocollen en wettelijk vastgestelde richtlijnen naar de praktijk vertalen en toepassen. De belangrijkste taken van een researchverpleegkundige/-coördinator zijn het opzetten, begeleiden en coördineren van het onderzoekstraject. Hiermee ondersteunt de researchverpleegkundige/-coördinator de hoofdonderzoeker bij de voorbereiding, planning, uitvoering en voortgangsbewaking van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens deze opleiding staat het ontwikkelen van coördinatievaardigheden centraal. Dit wordt bereikt door kennis op te doen van de wet- en regelgeving en deze toe te passen in de praktijk. Daarnaast spelen project management en communicatievaardigheden een belangrijke rol om dit doel te bereiken.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende leereenheden, die afgeleid zijn van de verschillende facetten van klinisch wetenschappelijk onderzoek:

 • Introductie (vervolg) opleiding
 • Inleiding klinisch wetenschappelijk onderzoek
 • Voorbereiden onderzoek
 • Uitvoeren onderzoek
 • Kwaliteit en datamanagement

Daarnaast vallen o.a. de volgende onderwerpen/opdrachten binnen de opleiding:

 • Het toepassen van de theorie in de praktijk op basis van een praktijkwerkplan. Je voortgang hou je bij in een digitale portfolio.
 • Toets inleiding klinisch wetenschappelijk onderzoek
 • Take-home toets ABR-formulier
 • Take home toets kwaliteitsborging
 • Uitvoeren en presenteren van een haalbaarheidsanalyse
 • Een verdiepende stage van 3 tot 5 dagen op een andere afdeling/werkveld.
 • Kwaliteitsopdracht

e-BROK

Omdat nog niet duidelijk is wie de e-Brok module in 2020 gaat aanbieden, bieden wij tot nader order bij de start in januari 2020 de vervolgopleiding tot Researchcoördinator mét E-BROK examen niet aan.

De opleiding tot Researchcoördinator zonder e-BROK module en de opleiding tot researchmedewerker bieden wij uiteraard wel aan.

Zodra er meer bekend is zullen wij hierover berichten.

Lesrooster

Inschrijving

Als je je wilt inschrijven voor de opleiding moet je een leerarbeidsovereenkomst hebben met een instelling. Vraag het inschrijfformulier aan via frontofficeamsac@vumc.nl Dit inschrijfformulier kun je ingevuld en ondertekend door de instelling, digitaal opsturen naar aanmeldingenamsac@vumc.nl. Zodra wij je inschrijfformulier hebben ontvangen, sturen wij je de bevestiging per mail.

Start en duur

De opleiding start jaarlijks in januari en duurt 13-15 maanden.

Lesdagenoverzicht

Het lesdagenoverzicht voor de januari 2020 groep vind je onder het tabblad programma.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Accreditatie

Deze opleiding is  geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. De opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.
Indien je accreditatie in het specialistenregister wenst (verpleegkundig specialisten), dien je dit 2 maanden voor start van de opleiding schriftelijk aan te vragen bij frontofficeamsac@vumc.nl.
Kosten voor accreditatie in het specialistenregister ad € 65,- zijn voor eigen rekening.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Aantal deelnemers

Maximum aantal studenten is 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen starten er twee groepen. Definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Is de groep vol dan wordt de student op een reservelijst geplaatst.

Vrijstellingen

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

Bijzonderheden

NB

Omdat nog niet duidelijk is wie de e-Brok module in 2020 gaat aanbieden, bieden wij tot nader order bij de start in januari 2020 de vervolgopleiding tot Researchcoördinator mét e- Brok examen niet aan.

De opleiding tot Researchcoördinator zonder e-brok module en de opleiding tot researchmedewerker bieden wij uiteraard wel aan.

Zodra er meer bekend is zullen wij hierover berichten.

Toelating 

Om toegelaten te worden tot deze opleiding is het volgende vereist:

 • bij een MBO opleiding gezondheidszorg, bijvoorbeeld MBO-V of Verpleegkunde A of B met aanvullende specialisatie of Verpleegkunde A + B bent u niet direct toelaatbaar. Indien u van mening bent over HBO-denk- en werkniveau te beschikken, kunt u in aanmerking komen voor een assessment. Neem contact op met de opleider voor meer informatie (zie contactgegevens onderaan deze pagina)
 • een HBO opleiding gezondheidszorg, bijvoorbeeld HBO-V, Fysiotherapie of HBO Beeldvormende technieken
 • een dienstverband met een ziekenhuis of onderzoeksinstelling gedurende de opleiding
 • u bent minimaal twee dagen werkzaam in dit werkveld of u heeft de mogelijkheid om extra dagen stage te lopen
 • bij voorkeur 1 jaar werkervaring binnen een onderzoeksgroep
 • beheersing van de Engelse taal op minimaal niveau B1 bij voorkeur niveau B2
 • er is een praktijkopleider beschikbaar die de student tijdens de opleiding gemiddeld 1 uur per week kan begeleiden. Deze begeleiding bestaat uit het aftekenen van de digitale portfolio, begeleiding in de praktijk bij het behalen van de leerdoelen/competenties en begeleiding bij het maken van de kwaliteitsopdracht. Er wordt verwacht dat de praktijkbegeleider ook een CGO training gericht op competentiegericht onderwijs volgt. Neem contact op met de opleider op indien dit niet mogelijk is.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met  de algemene voorwaarden van  Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Overige voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van  Amstel Academie.

Meer informatie? Vraag het aan

Warda Jama