TeAMZ: Acute situatie-simulatietraining (SIM)

Bij een acute patiëntsituatie is het essentieel dat een team goed samenwerkt en communiceert. SIM valt onder het programma TeAMZ. Dit programma biedt trainingen voor multidisciplinaire en interprofessionele teams.

Doel en opzet

In de Acute situatie-simulatietraining oefent u in teamverband met diverse scenario’s van acute patiëntsituaties, observeert u het gedrag van andere deelnemers en leert u hoe u daar feedback op geeft.

De focus ligt op de competentiegebieden communicatie en samenwerking. Door deze team-training kunt u elkaars gedrag observeren en er onder begeleiding feedback op geven. 

Door deze manier van trainen doet u kennis en vaardigheden op die u meteen kunt toepassen in de eigen praktijk.

U traint onder begeleiding van ervaren trainers. Tijdens de training neemt u samen met de andere deelnemers, deel aan de debriefing. 

De Acute situatie-simulatietrainingen worden op dit moment georganiseerd voor de Intensive care volwassenen, kinderreanimatie, Traumateam, Kinderafdeling, Reanimatieteam MDL, OK, reanimatie met PACU, Pijn, trombolyse, Gynaecologie & verloskunde (indien gewenst op locatie van een afdeling).

De opbouw van een Acute situatie-simulatietraining ziet er als volgt uit:

08.45 - 09.00 uur - Ontvangst 
09.00 - 09.30 uur - Korte introductieronde en uitleg TeAMS
09.30 - 10.00 uur - Introductie simulator en werkplek
10.00 - 11.15 uur - Scenario I inclusief video-debriefing
11.15 - 12.30 uur - Scenario II inclusief video-debriefing
12.30 uur - Evaluatie en afsluiting

Doelgroep

Medisch specialisten, verpleegkundigen en overig medisch personeel.

Duur

De training bestaat uit 1 dagdeel (ochtend of middag) van 08.45 uur tot 13.00 uur of 13.30 uur tot 17.30 uur.

Locatie

Het ADAM-simlab (ZH -1 D103) wordt voornamelijk gebruikt voor de Acute situatie-simulatietrainingen. Ook andere locaties zijn mogelijk.

Accreditatie

De Acute situatie-simulatietraining is voor de medisch specialisten geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 4 punten. Voor verpleegkundigen is de training geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden met 4 punten. VUmc Academie is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Helpdesk

Heeft u een vraag over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar:  support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Nicole Hermans, Programmamanager TeAMZ

Programma TeAMZ

  1. Heldere communicatie is essentieel voor een goede samenwerking met uw collega’s. CST valt onder het...
    Bekijk
  2. U neemt regelmatig deel aan multidisciplinaire overleggen. Tijdens deze training observeert u twee...
    Bekijk
  3. Bij een acute patiëntsituatie is het essentieel dat een team goed samenwerkt en communiceert. SIM...
    Bekijk