TeAMZ (Training en Assessment van Medische Zorgprofessionals) is een multidisciplinair en interprofessioneel trainingsprogramma. Iedere medisch specialist volgt deze op reguliere basis samen met andere medische disciplines en de overige zorgprofessionals (verpleegkundigen, paramedici) die onderdeel zijn van een medisch multidisciplinair team.

Het doel van de trainingen is bewustwording en versterking van de niet-technische vaardigheden van de medisch specialist. Daarbij ligt de focus op interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking, situational awareness en leiderschap.

De TeAMZ-trainingen sluiten nauw aan bij de dagelijkse praktijk. Drie situaties vormen het uitgangspunt: acute situaties, complexe situaties die een grote impact hebben op de samenwerking, en reguliere situaties zoals gestructureerde multidisciplinaire overleggen (MDO's).

Kijk voor meer informatie, artikelen en filmpjes over het programma TeAMZ op: www.amsterdamumc.org/teamz

Ons aanbod

TeAMZ: Acute situatie-simulatietraining (SIM)
TeAMZ: Multidisciplinair overleg (MDO) - observatietraining

Nieuws en artikelen

‘We hebben nu zelfs een wachtlijst van teams die willen meedoen’ | Federatie Medisch Specialisten (demedischspecialist.nl)
'Teams zijn de basis van de zorg'

Net echt - Oefenen in gesimuleerde sitaties voorkomt fouten in de praktijk

'MDO-observatietrainingen': Bewustwording van patronen zorgt voor beter overleg