Research Manager METc VUmc is live!

Gepubliceerd op: 01-10-2020

Vanaf heden moeten alle indieningen bij de METc VUmc gedaan worden via de online portal Research Manager. Door middel van de portal zijn gegevens en documenten volledig digitaal in te vullen en te uploaden. Dit geldt voor alle soorten indieningen.

Om in te loggen in Research Manager of om een account aan te vragen kunt u de volgende link gebruiken: https://myresearchmanager.com/METCVUmc/Logon.aspx

Om u te begeleiden bij het gebruiken van Research Manager zijn er per type studie digitale handleidingen beschikbaar op de website van de METc VUmc:

[overzicht van links]

-          WMO plichtig onderzoek
-          Niet-WMO plichtig onderzoek
-          Biobank opzetten en uitgifte
-          Lokale uitvoerbaarheid

Ook heeft de METc VUmc wekelijks op twee momenten een spreekuur gepland waarin u technische vragen over het systeem kunt stellen:

In oktober

-          Dinsdag van 14:00 tot 15:00 uur
-          Donderdag van 11:00 tot 12:00 uur

Abe Funnekotter is het aanspreekpunt voor de spreekuren. U kunt hem aan de hand van zijn gebruikersnaam (a.funnekotter) opzoeken in de zoekbalk van Teams (zie hieronder). Wij adviseren u om zijn status te controleren (beschikbaar/in gesprek) voordat u een gesprek of chat start.

Onderzoekers die geen toegang hebben tot Teams kunnen een e-mail sturen naar metc@vumc.nl om een afspraak te plannen voor het spreekuur.

De overgang naar Research Manager voor lopende studies en indieningen
Voor studies die vóór 21 september 2020 bij de METc VUmc zijn ingediend geldt dat zij automatisch zijn ingeschreven in Research Manager. De hoofdonderzoeker van de studie heeft van de METc VUmc  een gebruikersaccount ontvangen en is automatisch aan de betreffende studie gekoppeld. Hij/zij kan de studie terugvinden onder het bestaande METc-nummer, de titel, of het acroniem van de studie. Eventuele andere betrokkenen bij de studie, zoals een uitvoerend onderzoeker, onderzoekscoördinator, onderzoeksverpleegkundige, etc. hebben op dit moment geen toegang tot de studie in Research Manager. Indien dit wel noodzakelijk is, dan kan de hoofdonderzoeker dit handmatig in Research Manager wijzigen. De METc kan dit helaas niet voor u doen. Hoe het toevoegen van betrokkenen aan een studie precies in zijn werk gaat kunt u terugvinden in de handleidingen op de website (zie bovenstaande links).

Gepubliceerd op: 01-10-2020