Academische Werkplaats Hulp bij Dementie na de Diagnose

Samen werken aan beter leven met dementie door onderzoek, onderwijs en praktijkinnovatie

Wilt u deelnemen aan dit netwerk? Neem contact op en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken AWHDD@amsterdamumc.nl De AWHDD werd op 12 oktober 2022 feestelijk gelanceerd in het auditorium van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam tijdens het symposium Hulp bij Dementie Na de Diagnose. Slideshow symposium.

Onderzoek

Lopend onderzoek, inzichten uit afgerond onderzoek, publicaties en mogelijkheden voor samenwerking.


Onderwijs

Cursussen en trainingen, bij- en nascholingen, e-learning voor professionals en studenten, stagemogelijkheden

Praktijk Zorg en Welzijn

Innovaties die voortkomen uit onze onderzoeken en meer