Academische Werkplaats Hulp bij Dementie na de Diagnose

Samen werken aan beter leven met dementie door onderzoek, onderwijs en praktijkinnovatie

Onderzoek

Lopend onderzoek, inzichten uit afgerond onderzoek, publicaties en mogelijkheden voor samenwerking.


Onderwijs

Cursussen en trainingen, bij- en nascholingen, e-learning voor professionals en studenten, stagemogelijkheden

Praktijk Zorg en Welzijn

Innovaties die voortkomen uit onze onderzoeken en meer