Samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, zorg en welzijn

De Academische Werkplaats Hulp bij Dementie na de Diagnose is een actief en dynamisch multidisciplinair samenwerkingsverband van instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, zorg en welzijn. Samen voeren wij projecten uit om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren.

Vanuit de behoeften van de doelgroep werken wij aan een persoonsgerichte en dementievriendelijke benadering in de verschillende contexten/settingen (zorg en welzijn) en verbreding van kennis en kunde.

Structureel en interdisciplinair

De basis van de Academische Werkplaats is de interdisciplinaire samenwerking tussen praktijk en wetenschap. Praktijkwerkers/hulpverleners (zoals verzorgenden, activiteitenbegeleiders, casemanagers, ergotherapeuten, artsen, psychologen, managers), docenten, onderzoekers, mensen met dementie en mantelzorgers zijn hierin samenwerkingspartners. De invulling van, en deelname van partners aan, projecten en activiteiten hangt samen met inhoudelijke thema’s en voorkeuren.

Lidmaatschap, duobanen, donateurs en aspirant lidmaatschap

De concrete samenwerkingspartners zijn de leden van de Academische Werkplaats. De samenwerking tussen praktijk en wetenschap wordt mede structureel vormgegeven door duobanen. Zij vormen de schakels tussen de zorg- en welzijnsorganisaties en kennisinstellingen (‘linking pins’). Hiermee wordt het lidmaatschap van de Academische Werkplaats formeel bekrachtigd.

Donateurs van de Academische Werkplaats zijn tevens lid, terwijl geïnteresseerden die via mailings op de hoogte gehouden willen worden aspirant lid zijn.

Andere samenwerkingspartners

Naast de deelnemende organisaties wordt actief samenwerking gezocht met andere ketenpartners, zoals zorgvragers, mantelzorgers, huisartsen en andere eerstelijnsprofessionals, ziekenhuis, GGZ, ROC’s, gemeenten en het MKB. Voorlichting of scholing over ‘evidence-based’ of ‘best practice’ interventies en innovaties kunnen hen ondersteunen of bijdragen aan verbetering van de zorg en welzijnsondersteuning die deze organisaties bieden.

Ook met andere bestaande (academische) netwerken op het gebied van de ouderenzorg wordt samenwerking gezocht.

Managementteam

  De dagelijkse aansturing van de Academische Werkplaats gebeurt door een managementteam bestaande uit een hoogleraar en wetenschappelijk coördinator van VUmc/VU, de lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen van Hogeschool Inholland, de coördinator Innovatie en Onderzoek van Kennemerhart, en de directeur van Combiwel Buurtwerk. Deze organisaties zijn tevens de initiatiefnemers van de Academische Werkplaats. Zij beheren respectievelijk de portefeuilles Onderzoek, Onderwijs, Zorg en Welzijn.

  Interesse in deelname?

  Heeft u of uw organisatie interesse om ook deel te nemen aan de Academische Werkplaats stuur dan een email naar AWHDD@amsterdamumc.nl  Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

  Huidige samenwerkingspartners

  Samenwerkingsverband
  • Amsterdam UMC
  • Vrije Universiteit
  • Combiwel Buurtwerk
  • Kennermerhart
  • Zonnehuisgroep Amstelland
  • RadboudUMC
  • Zorggroep Reinalda
  • Hogeschool Saxion
  • Activite
  • UMCG
  • Alzheimer Nederland
  • Gerion
  • Alzheimercentrum Amsterdam
  • Dagelijks leven