Het verschuiven van de dementiediagnostiek naar een vroegtijdiger stadium, terwijl er geen curatieve behandeling is, en het toenemend aantal thuiswonende mensen met dementie, ook in meer gevorderde stadia, in de komende decennia vraagt om vernieuwing van zorg en ondersteuning na het stellen van de diagnose.

Missie

De Academische Werkplaats Hulp bij Dementie na de Diagnose wil wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van zorg en ondersteuning na de diagnose dementie bevorderen en verankeren in de zorg- en welzijnspraktijk en daarmee bijdragen aan a) het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor,  en kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers in verschillende stadia van de dementie, en b) de deskundigheid van zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers in de zorg en ondersteuning na de diagnose.

Visie

De ambitie is een brug te slaan tussen kennisinstellingen (universiteit, hogeschool) en de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijk door uitwisseling tussen wetenschap en praktijk. Enerzijds door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijk (scholing) en zo kennis te implementeren in het werk van zorg- en welzijnsprofessionals. Anderzijds doordat de zorgpraktijk idee├źn en vragen inbrengt voor wetenschappelijk onderzoek en hierin participeert.

Strategische kernpunten hierbij zijn:

  1. Inzicht in de vragen die van belang zijn voor de praktijk, beleid en wetenschap door deze te inventariseren en te onderzoeken.
  2. Wetenschappelijke onderbouwing, verspreiding en ondersteuning van de toepassing van de best beschikbare kennis, interventies en innovaties.
  3. Verbetering van deskundigheid, dat wil zeggen attitude, kennis en vaardigheden van professionals in zorg en welzijn, maar ook van vrijwilligers en mantelzorgers, door hen adequaat te scholen, trainen en coachen, passend bij het werk- en leerniveau van de betrokkenen