Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact

Jaarlijks reiken we Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact uit aan het product of instrument dat naar de mening van de jury de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren.

De jaarprijs palliatieve Zorg Impact 2019 is toegekend aan de digitale leerwerkplaats ‘Zingeving in de palliatieve zorg’ van het consortium palliatieve zorg Ligare/ UMC Groningen.

An Reyners heeft namens  het consortium Ligare / UMC Groningen de prijs in ontvangst genomen tijdens het Amsterdam Symposium on Palliative Care. An Reyners heeft namens het consortium Ligare / UMC Groningen de prijs in ontvangst genomen tijdens het Amsterdam Symposium on Palliative Care.

Eerdere winnaars

De volgende producten wonnen de eerder de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact:

  • 2018: Triviant Palliatieve Zorg (AMC-LUMC)

    2017: Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Een praktische handreiking. (NIVEL)

    2016: De Verhalencirkel (Bureau Kwiek)

    2015: Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…..?’ voor mensen met een verstandelijke beperking (NIVEL)

Reglement Jaarprijs Palliatieve Zorg- Impact 2020

De ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact’ is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC. Het is een prijs voor het product/instrument dat de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het Amsterdam Symposium on Palliative Care in 2020 op donderdag 8 oktober.

De prijs omvat een oorkonde, een bedrag van € 2000,- voor verdere implementatie van het product/instrument én een inschrijving voor het eerstvolgende EAPC-congres.

Om mee te dingen naar de jaarprijs dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

- Het betreft een origineel product/instrument, dan wel een voor de Nederlandse situatie geschikt gemaakt product/instrument;
- Het product/instrument heeft een aantoonbare invloed op de kwaliteit van palliatieve zorg;
- Het product/instrument is landelijk toepasbaar.

Producten/instrumenten die voldoen aan bovengenoemde criteria, kunnen worden ingediend door middel het aanmeldingsformulier.

Een breed samengestelde jury, zal een voorselectie maken van drie producten/instrumenten. De indieners van de drie geselecteerde producten/instrumenten worden in de gelegenheid gesteld een korte presentatie te verzorgen tijdens het jaarlijkse Amsterdam Symposium on Palliative Care. Het winnende product/instrument wordt tijdens het symposium bekend gemaakt.