Naast activiteiten specifiek gericht op zorg, scholing en onderzoek, onderneemt het EPZ ook een aantal activiteiten waarin deze drie thema’s samen komen.

Helaas is het kennisspel uitverkocht. Bestellen is niet meer mogelijk. Het spel wordt op dit moment ge-update en van nieuwe lay-out voorzien. Houd deze website in de gaten voor updates.

Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg

Sinds 2011 organiseert het EPZ elk jaar het 'Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg'. Het eerstvolgende symposium vindt plaats op 2 februari 2023. Het thema is ‘Het monitoren van symptomen; waarom zouden we?’, en de hoofdspreker is de Amerikaanse oncoloog David Hui. Wilt u vast in de stemming komen of bent u nieuwsgierig? Bekijk dan hier de presentaties van vorig jaar, rond het thema ‘Integratie van palliatieve zorg in de dagelijkse patiëntenzorg’, terug.

Meer info en registratie voor het 11de symposium

Jaarprijzen

EPZ kent twee jaarprijzen Palliatieve Zorg die uitgereikt worden tijdens het jaarlijkse Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg (2 februari 2023). De ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek’ is voor het beste Nederlandse wetenschappelijke artikel op het gebied van palliatieve zorg en levenseindezorg. De ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact’ is voor het product/instrument dat naar de mening van de jury de grootste potentie heeft om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren.

Winnaars Jaarprijs Onderzoek
De Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek wordt uitgereikt voor het beste wetenschappelijke artikel over palliatieve zorg in Nederland. De jury wordt gevormd door de leden van de werkgroep onderzoek van stichting PALZON.

2022:   Jet van Esch. Effect of Prophylactic Subcutaneous Scopolamine Butylbromide on Death Rattle in Patients at the End of Life. JAMA. 2021; 326(13): 1268-1276. doi:10.1001/jama.2021.14785.

2020: Cindy van den Berg – Verberkt. Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2020 Oct 1;180(10):1306-1314. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.3134.

2019: Carmen Houben. Cluster-randomised trial of a nurse-led advance care planning session in patients with COPD and their loved ones. Thorax. 2019 Apr;74(4):328-336. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-211943.

2018: Anouk Overbeek. Advance Care Planning in Frail Older Adults: A Cluster Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc. 2018 Jul;66(6):1089-1095. doi: 10.1111/jgs.15333. .

2017: Marjoleine Pieper. Effects on pain of a stepwise multidisciplinary intervention (STA OP!) that targets pain and behavior in advanced dementia: A cluster randomized controlled trial. Palliat Med. 2018 Mar;32(3):682-692. doi: 10.1177/0269216316689237.

2016: Johan Haumann. Methadone is superior to fentanyl in in treating neuropathic pain in patients with head-and-neck cancer. Eur J Cancer. 2016 Sep;65:121-9. doi: 10.1016/j.ejca.2016.06.025

2015: Simone Hendriks. From Admission to Death: Prevalence and Course of Pain, Agitation, and Shortness of Breath, and Treatment of These Symptoms in Nursing Home Residents With Dementia. J Am Med Dir Assoc. 2015 Jun 1;16(6):475-81. doi: 10.1016/j.jamda.2014.12.016.

2014: Mariska Oosterveld. Can personal dignity be assessed by others? A survey study comparing nursing home residents’ with family members’, nurses’ and physicians’ answers on the MIDAM-LTC. Int J Nurs Stud. 2015 Feb;52(2):555-67. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.06.007.

2013: Johan de Raaf. Systematic Monitoring and treatment of physical symptoms to alleviate fatigue in patients with advanced cancer: A randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2013 Feb 20;31(6):716-23. doi: 10.1200/JCO.2012.44.4216.

(In 2011 en 2012 was de Jaarprijs Onderzoek alleen open gesteld voor onderzoekers van het VU medisch centrum en werd deze uitgereikt tijdens de Kerst- of Nieuwjaarsborrel van het EPZ VUmc, deze zijn niet in de lijst opgenomen).

Winnaars Jaarprijs Impact
De Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact wordt uitgereikt aan het product of instrument dat naar de mening van de jury de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren.

2022: Toolkit Proactieve palliatieve zorg in de GGZ van Amsterdam UMC, Hogeschool Inholland en Nivel
2020: De hospice care unit van het UMCG
2019: De digitale leerwerkplaats ‘Zingeving in de palliatieve zorg’ van het consortium palliatieve zorg (Ligare/ UMC Groningen).
2018: Triviant Palliatieve Zorg (AMC-LUMC)
2017: Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Een praktische handreiking. (NIVEL)
2016: De Verhalencirkel (Bureau Kwiek)
2015: Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…..?’ voor mensen met een verstandelijke beperking (NIVEL)