Naast activiteiten specifiek gericht op zorg, scholing en onderzoek, onderneemt het EPZ ook een aantal activiteiten waarin deze drie thema’s samen komen.

Triviantspel Palliatieve Zorg

In 2018 won het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum de Jaarprijs palliatieve Zorg Impact met ‘Triviant Palliatieve Zorg’. Het EPZ van het Amsterdam UMC heeft het initiatief genomen om dit spel breder te verspreiden. Het spel kan gebruikt worden om op een speelse en interactieve wijze kennis over de vele aspecten van palliatieve zorg bij zorgverleners te vergroten. Het spel kan ingezet worden bij diverse onderwijsmomenten.

Triviantbord Palliatieve Zorg Triviantbord Palliatieve Zorg

Het spel kan worden gespeeld met 5-6 deelnemers of met maximaal 4 groepjes van 2-3 deelnemers. Een consulent palliatieve zorg heeft de leiding en kan een antwoord toelichten en of aanvullende informatie geven. Een klinische les of teamoverleg is bijvoorbeeld een prima gelegenheid om het spel in te zetten en zo de kennis over palliatieve zorg te toetsen.

Er zijn twee versies van het Triviant spel beschikbaar:

-          Een versie voor artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen.
-          Een versie voor verzorgenden.

Bestellen

Voor € 55,- kun je in het bezit komen van een compleet spel (groot speelbord, vragenset, pionnen, triviantjes, een dobbelsteen en een speluitleg). Geïnteresseerd in één of meer spellen? Stuur een e-mail naar i.jagerman@amsterdamumc.nl. Vermeld daarbij duidelijk in welke versie (voor artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen of voor verzorgenden) u geïnteresseerd bent.

Amsterdam Symposium on Palliative Care

Sinds 2011 organiseert het EPZ elk jaar het 'Amsterdam Symposium on Palliative Care'. Het symposium wordt altijd georganiseerd in de week voorafgaand aan de Internationale Dag van palliatieve zorg op de tweede zaterdag in oktober. Vanwege COVID-19 ging het Amsterdam Symposium in 2020 niet door.

Jaarprijzen

EPZ kent twee jaarprijzen Palliatieve Zorg die doorgaans uitgereikt worden tijdens het jaarlijkse Amsterdam Symposium for Palliative Care. De Jaarprijzen 2020 zijn uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november.

De Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek wordt uitgereikt voor het beste wetenschappelijke artikel over palliatieve zorg in Nederland. De jury wordt gevormd door de leden van de werkgroep onderzoek van stichting PALZON.

Winnaars Jaarprijs Onderzoek
2020: Cindy van den Berg – Verberkt. Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2020 Oct 1;180(10):1306-1314. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.3134.

2019: Carmen Houben. Cluster-randomised trial of a nurse-led advance care planning session in patients with COPD and their loved ones. Thorax. 2019 Apr;74(4):328-336. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-211943.

2018: Anouk Overbeek. Advance Care Planning in Frail Older Adults: A Cluster Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc. 2018 Jul;66(6):1089-1095. doi: 10.1111/jgs.15333. .

2017: Marjoleine Pieper. Effects on pain of a stepwise multidisciplinary intervention (STA OP!) that targets pain and behavior in advanced dementia: A cluster randomized controlled trial. Palliat Med. 2018 Mar;32(3):682-692. doi: 10.1177/0269216316689237.

2016: Johan Haumann. Methadone is superior to fentanyl in in treating neuropathic pain in patients with head-and-neck cancer. Eur J Cancer. 2016 Sep;65:121-9. doi: 10.1016/j.ejca.2016.06.025

2015: Simone Hendriks. From Admission to Death: Prevalence and Course of Pain, Agitation, and Shortness of Breath, and Treatment of These Symptoms in Nursing Home Residents With Dementia. J Am Med Dir Assoc. 2015 Jun 1;16(6):475-81. doi: 10.1016/j.jamda.2014.12.016.

2014: Mariska Oosterveld. Can personal dignity be assessed by others? A survey study comparing nursing home residents’ with family members’, nurses’ and physicians’ answers on the MIDAM-LTC. Int J Nurs Stud. 2015 Feb;52(2):555-67. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.06.007.

2013: Johan de Raaf. Systematic Monitoring and treatment of physical symptoms to alleviate fatigue in patients with advanced cancer: A randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2013 Feb 20;31(6):716-23. doi: 10.1200/JCO.2012.44.4216.

(In 2011 en 2012 was de Jaarprijs Onderzoek alleen open gesteld voor onderzoekers van het VU medisch centrum en werd deze uitgereikt tijdens de Kerst- of Nieuwjaarsborrel van het EPZ VUmc, deze zijn niet in de lijst opgenomen).

De Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact wordt uitgereikt aan het product of instrument dat naar de mening van de jury de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren.

Winnaars Jaarprijs Impact
2020: De hospice care unit van het UMCG
2019: De digitale leerwerkplaats ‘Zingeving in de palliatieve zorg’ van het consortium palliatieve zorg (Ligare/ UMC Groningen).
2018: Triviant Palliatieve Zorg (AMC-LUMC)
2017: Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Een praktische handreiking. (NIVEL)
2016: De Verhalencirkel (Bureau Kwiek)
2015: Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…..?’ voor mensen met een verstandelijke beperking (NIVEL)