Het EPZ is zeer actief op het gebied van na- en bijscholing (en postacademisch) onderwijs over palliatieve zorg. Samen met VUmc-academie ontwikkelen we het scholingsprogramma ‘Palliatieve Zorg’. Dit omvat basiscursussen palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook kortere cursussen op specifieke onderwerpen. VUmc-academie is ook trekker van een groot landelijk Onderwijsproject getiteld Optimalisering Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ). De werkgroep Scholing Zingeving geeft scholing over de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. Amsterdam UMC, locatie AMC verzorgt de kaderopleiding palliatieve zorg. Als onderdeel van de Minor ‘comprehensive care and anatomy’ verzorgt het EPZ een leerlijn ‘palliatieve zorg’ voor geneeskunde studenten.