Revalidatiegeneeskunde voor professionals

De MobiliteitsVragenlijst (MoVra) (English: MobQues)

For information in English see below

25-03-2019
Afdeling Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC locatie VUmc.


Wat is de MoVra?

MoVra (of MobQues in het Engels) staat voor MobiliteitsVragenlijst. De MoVra is ontwikkeld om de ernst van de beperkingen in de mobiliteit te meten bij kinderen van 2 tot en met 13 jaar met een Cerebrale Parese (CP). Met mobiliteit wordt verplaatsing van de patiënt in de omgeving bedoeld en niet gewrichtsuitslagen. De vragenlijst bevat 47 vragen over dagelijkse activiteiten en vraagt naar de hoeveelheid moeite die het zelfstandig uitvoeren van deze activiteiten kost.

De MoVra is een schriftelijke vragenlijst en alle vragen hebben betrekking op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten waarbij de benen een belangrijke rol spelen. De vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor kinderen die (met of zonder hulpmiddel) kunnen lopen of een staande transfer kunnen maken. De MoVra is bedoeld om beperkingen in de mobiliteit op gestandaardiseerde wijze te bepalen.

De MoVra wordt door de ouder(s) van het kind ingevuld en dit kost ongeveer 15 minuten. Voor iedere activiteit wordt gevraagd aan te geven hoeveel moeite het kind tijdens de afgelopen week had met het zelfstandig uitvoeren van de activiteit op de wijze waarop het kind de activiteit gewoonlijk uitvoert.

Ontwikkeling MoVra

De totstandkoming van de MoVra was een proces waarbij opeenvolgende versies van de MoVra zijn ontwikkeld. Het testen en analyseren van elke versie heeft tot verdere ontwikkeling en verbetering van de MoVra geleid. De schaalbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van de MoVra zijn onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de 9 antwoordcategorieën teruggebracht konden worden tot 5.

Dit heeft geleid tot versie 1.5 van de MoVra met  47 items en 5 antwoordcategorieën (Movra47). Tevens kan met behulp van een deelselectie van 28 items de MoVra28 score worden berekend. De MoVra47 kan als klinisch instrument gebruikt worden om beperkingen in de mobiliteit in kaart te brengen (screening) terwijl de MoVra28 wordt aanbevolen voor wetenschappelijk onderzoek. Beide versies zijn hieronder te downloaden.

De schaalbaarheid en unidimensionaliteit van de MoVra zijn uitstekend (Roorda et al 2010, Dallmeijer et al 2011). Tevens blijkt de MoVra een betrouwbaar (Van Ravesteijn et al 2009) en valide (Van Ravesteijn et al 2010) meetinstrument voor het meten van de ernst van beperkingen in de mobiliteit van kinderen met CP van 2 tot 13 jaar.

Er is een Engelse vertaling van de MoVra gemaakt door middel van een triple-forward double backward vertalingsprocedure. Transculturele validatie is echter nog niet uitgevoerd.

Scoringsprocedure voor de MoVra (Eng: MobQues)

MoVra47 en MoVra28 (versie 1.5)
Voor de verwerking van de gegevens van de MoVra 1.5 wordt elke categorie gescoord volgens onderstaand schema:

0 = Niet zelfstandig mogelijk
1 = Veel moeite
2 = Enige moeite
3 = Een beetje moeite
4 = Geen moeite

De totaalscore wordt berekend door de scores (range 0-4) van alle vragen bij elkaar op te tellen, vervolgens te delen door de maximale score, en te vermenigvuldigen met 100. Een lage score reflecteert ernstigere beperkingen in de mobiliteit.

Er kunnen twee totaalscores worden berekend van de MoVra:

  • De hoogst mogelijke ruwe score van de MoVra47 is 188
  • · De MoVra score wordt berekend op een schaal van 0 tot 100 volgens: MoVra47=(Σ item ⁄ 188) x 100. Voorbeeld: De totale ruwe score is 92; MoVra47 score: (92 /188) x 100% = 49%

2. Onderzoeksversie (MoVra28) bestaande uit de antwoorden op 28 vragen (deelselectie van de MoVra47):

  • De hoogst mogelijke ruwe score van de MoVra28 is 112
  • De MoVra score wordt berekend op een schaal van 0 tot 100 volgens: MoVra28=(Σ item ⁄ 112) x 100. Voorbeeld: De totale ruwe score is 102; MoVra28 score: (102 /112) x 100% = 91%
  • De volgende 28 vragen van de MoVra47 worden gescoord om de MoVra28 totaalscore te berekenen: 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47.

De MoVra28 versie heeft betere meeteigenschappen en wordt daarom aanbevolen voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Contact

Voor vragen over de MoVra kan je contact opnemen door een e-mail te sturen naar: movra.info@vumc.nl

All (intellectual property) rights in relation to the MobQues questionnaire are vested in VU University Medical Center, part of Foundation VUmc. This questionnaire can be freely used for non-commercial research purposes. This questionnaire may not be amended. For commercial use of the questionnaire please contact movra.info@vumc.nl to request a commercial license.

Downloads

Publicaties

Van Ravesteyn NT, Dallmeijer AJ, Scholtes VA, Roorda LD, Becher JG. Measuring mobility limitations in children with cerebral palsy: interrater and intrarater reliability of a mobility questionnaire (MobQues). Dev Med Child Neurol 2010 Feb;52(2):194-9.

Roorda LD, Scholtes VA, Van der Lee H, Becher JG, Dallmeijer AJ. Measuring mobility limitations in children with cerebral palsy: development, scalability, unidimensionality, and internal consistency of the Mobility Questionnaire (MobQues47). Arch Phys Med Rehabil 2010 Aug;91(8):1194-209.

Van Ravesteyn NT, Scholtes VA, Becher JG, Roorda LD, Verschuren O, Dallmeijer AJ. Measuring mobility limitations in children with cerebral palsy: content and construct validity of a mobility questionnaire (MobQues). Dev Med Child Neurol 2010 Oct;52(10):e229-35.  

Dallmeijer AJ, Scholtes VA, Becher J, Roorda LD. Measuring mobility limitations in children with cerebral palsy: Rasch model fit of a mobility questionnaire, MobQues28. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92(4):640-645.


Mobility Questionnaire: MobQues47 and MobQues28

Information and scoring procedure

25-03-2019
Dpt Rehabilitation Medicine Amsterdam, University Medical Center Location VUmc Email: movra.info@vumc.nl

The MobQues (Dutch: MoVra) is developed to measure mobility limitations in children with cerebral palsy (CP) by addressing the amount of difficulty the children have in executing mobility activities, according to the definitions of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). The MobQues assess comprehensively mobility limitations a child experiences in everyday life and covers a range of severity levels in mobility limitations.

The MobQues focuses on 47 mobility activities, from which the MobQues47 and the MobQues28 scores can be calculated by scoring 47 or 28 mobility activities, respectively. For research purposes, the shorter version (MobQues28) is recommended (better measurement properties), whereas the MobQues47 can be used for clinical applications, to assess the child’s limitations in a wide range of mobility activities.

English translation

The original instrument was developed in the Dutch language. An English translation of the MobQues47 is achieved as follows: (1) triple forward translation by three native English speakers (two with a college degree and two with knowledge of health care; one from the United Kingdom and two from Australia) resulting in three independent forward translations; (2) reconciliation of the forward translation by two native English speakers resulting in one reconciled forward translation; (3) independent back translation by two Dutch translators fluent in English and not involved in the previous steps (one with knowledge of psychology and one with knowledge of health concepts; one with a university degree and one with a college degree) resulting in two independent back translations; and (4) consensus meeting with two (of the three) forward translators, the two back translators, and two developers of the MobQues47, resulting in one final translated version.
The latest version of the English MobQues47 can be downloaded below.

Scoring procedure

Response options of the MobQues are:

  • impossible without help (score 0)
  • very difficult (score 1)
  • somewhat difficult (score 2)
  • slightly difficult (score 3)
  • not difficult at all (score 4)

Total scores are calculated by adding all itemscores (range 0–4) divided by the maximum possible score and multiplied by 100 to obtain scores on a scale of 0 to 100 (with a low score representing severe limitations in mobility):MobQues47=(Σ item / 188)·100; MobQues28=(Σ item / 112)·100.
The English version has not yet been cross-culturally validated.

Publications

Van Ravesteyn NT, Dallmeijer AJ, Scholtes VA, Roorda LD, Becher JG. Measuring mobility limitations in children with cerebral palsy: interrater and intrarater reliability of a mobility questionnaire (MobQues). Dev Med Child Neurol 2010 Feb;52(2):194-9.

Roorda LD, Scholtes VA, Van der Lee H, Becher JG, Dallmeijer AJ. Measuring mobility limitations in children with cerebral palsy: development, scalability, unidimensionality, and internal consistency of the Mobility Questionnaire (MobQues47). Arch Phys Med Rehabil 2010 Aug;91(8):1194-209.

Van Ravesteyn NT, Scholtes VA, Becher JG, Roorda LD, Verschuren O, Dallmeijer AJ. Measuring mobility limitations in children with cerebral palsy: content and construct validity of a mobility questionnaire (MobQues). Dev Med Child Neurol 2010 Oct;52(10):e229-35.

Dallmeijer AJ, Scholtes VA, Becher J, Roorda LD. Measuring mobility limitations in children with cerebral palsy: Rasch model fit of a mobility questionnaire, MobQues28. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92(4):640-645.