Cursus Inspanningsanalyse in de Kinderrevalidatiegeneeskunde

‘Ik houd het niet vol om naar school te lopen’ (Meike, 15 jaar, cerebrale parese)

‘Tijdens de gymles lukt het me niet om mee te doen met tikkertje’ (Thijs, 8 jaar, spina bifida)

Hoe kan een inspanningsanalyse een bijdrage leveren aan diagnostiek bij deze hulpvragen?

En wat zijn de consequenties voor de behandeling?

Foto’s: Mladen Pikulić Foto’s: Mladen Pikulić

Deze onderwerpen komen aan de orde bij de cursus Inspanningsanalyse in de Kinderrevalidatie.

Vermoeidheid en een verminderde loopafstand zijn veel voorkomende dagelijkse problemen van kinderen met cerebrale parese. Zowel een verhoogd energieverbruik tijdens het lopen als een verminderde fitheid zijn mogelijke oorzaken van deze klachten. Tijdens een inspanningsanalyse worden beide componenten in kaart gebracht.

In de cursus Inspanningsanalyse in de Kinderrevalidatie worden theorie en praktijk gecombineerd om inzicht te geven in hoe inspanningsanalyse gebruikt kan worden voor de behandeling van problemen rondom lopen en vermoeidheid bij kinderen en jongeren met een fysieke beperking. 

Foto’s: Mladen Pikulić Foto’s: Mladen Pikulić

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor revalidatieartsen, (kinder)fysiotherapeuten, bewegingslaboranten. TIP: kom als duo (arts+fysio/laborant!)

Programma

Tijdens de cursus komen de aspecten aan de orde:

Dag 1: Theorie digitaal
• Achtergrond inspanningsfysiologie
• Bij wie is testen zinvol?
• Test protocollen
• Interpretatie van testgegevens
• Hoe worden testgegevens gebruikt voor de behandeling?

Dag 2: Practicum locatie VUmc
• Loopenergiemeting (energy cost meting)
• Maximale inspanningstest
• Uitwerking en interpretatie
• Oefenen met casus voor opstellen behandelplan

Docenten

Mw. Prof. dr. Annemieke Buizer, kinderrevalidatiearts
Mw. Eefje Muselaers MSc, kinderfysiotherapeut en bewegingslaborant
Mw. dr. Annet Dallmeijer, bewegingswetenschapper
Mw. dr. Eline Bolster, kinderfysiotherapeut en inspanningslaborant;
Afdeling Revalidatiegeneeskunde,  Amsterdam UMC, locatie VUmc

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Locatie en tijdstip

Donderdag 1 juli zal de cursus online gegeven worden in een digitale omgeving. We streven naar maximale interactie en samenwerking en richten de digitaleomgeving daar ook op in. In de digitale omgeving worden de AVG regels nageleefd. Vrijdag 2 juli zal de cursus fysiek plaatsvinden bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, Polikliniek bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde, De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam.

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen €750 per persoon. U kunt zich online inschrijven. Betaling is mogelijk via iDeal. Er kunnen maximaal 20 deelnemers aan de cursus meedoen. De voorkeur gaat uit naar deelname van een koppel bestaande uit (revalidatie-) arts en/of fysiotherapeut en laborant. Indien u voor BIG- en/of KNGF-accreditatie in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u vriendelijk uw BIG-nummer en/of uw KNGF relatienummer op het digitale inschrijfformulier in te vullen. Zonder dit nummer kunnen wij uw deelname niet verwerken en worden er geen accreditatiepunten bijgeschreven.

Annulering

Annulering van uw registratie dient schriftelijk via events@vumc.nl te geschieden. Bij annulering van uw registratie voor 1 juni 2021, wordt 35 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Na genoemde datum bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

Inschrijven