Informatie voor patiënten hematologie

Moet u worden opgenomen vanwege een kwaadaardige aandoening van uw bloed, lymfeklieren of beenmerg zoals leukemie? Dan komt u op onze verpleegafdeling hematologie. 

Meer informatie over:

Of bekijk de patiëntenfolders.