Opname patiënt hematologie

Algemene informatie

Tijdens uw opname is een gesprek met uw behandelend arts altijd mogelijk. U kunt via de verpleegkundige of tijdens de artsenvisite een afspraak maken. De ervaring leert dat mensen tijdens een gesprek over de uitslag van een onderzoek of over het behandelplan soms gespannen zijn.
Hierdoor kunnen bepaalde zaken niet gehoord of verkeerd begrepen worden. Wij raden u aan iemand uit uw directe omgeving mee te vragen. Tijdens het gesprek zal ook een verpleegkundige aanwezig zijn, met wie u later kunt terugkomen op wat er in het gesprek besproken is.
Bij het opnamegesprek met een verpleegkundige wordt u gevraagd één of twee contactpersonen op te geven. In dringende gevallen worden deze personen op de hoogte gesteld. Ook kan aan hen informatie over uw situatie worden gegeven (uiteraard na uw toestemming).

Verminderde afweer

Wanneer de weerstand is afgenomen, bijvoorbeeld door chemotherapie, bestaat de kans dat patiënten infecties krijgen door bacteriën, schimmels en gisten waar mensen normaal gesproken niet snel ziek van worden. Sommige keel- en darmbacteriën staan erom bekend dat zij hoge koorts en algeheel ziek zijn kunnen veroorzaken. De periode nadat chemotherapie bij u is toegediend, wordt ook wel 'de dip' genoemd. Pas na ongeveer twee tot drie weken treedt er beenmergherstel op. Dit is te  zien aan stijgende bloedwaarden. Hoe lang het duurt voordat de cellen weer tot normale waarden zijn gestegen, valt niet precies te zeggen. In deze periode kunt u last hebben van bijwerkingen van de chemotherapie ( zie hoofdstuk 6 "mogelijke bijwerkingen") en heeft u een sterk verminderde afweer en bloedstolling door een tekort aan bloedcellen. Diverse maatregelen zijn nodig om u in deze kwetsbare periode te beschermen: u krijgt preventieve medicijnen en eventueel bloedtransfusies ( zie hoofdstuk 2 "bloed en zijn bestanddelen") en er worden huishoudelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk met bacteriën, gisten en schimmels in aanraking komt.

Infectiepreventie

De hele afdeling hematologie is voorzien van overdruk, om de vereiste hygiënische maatregelen te garanderen.
Tijdens de gehele opname krijgt u antibiotica: de zogeheten selectieve darmdecontaminatie (SDD ter voorkoming van infecties). Deze medicijnen worden in de vorm van tabletten en/of drank gegeven. Eenmaal per week wordt met een keel- en anuskweek gecontroleerd of de SDD voldoende werkt.
Een andere infectiepreventiemaatregel is het afsluiten van de ramen van de zorgeenheid. In VUmc wordt regelmatig gebouwd en verbouwd, waarbij schimmels vrijkomen. Deze schimmels kunnen bij u een infectie veroorzaken. Wij adviseren u daarom de zorgeenheid niet te verlaten. Wanneer dit toch noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat u een röntgenfoto moet laten maken, dient u een mondmasker te dragen.
Roken wordt ontraden omdat in tabak Aspergillus (een schimmel) zit. Deze vergroot de kans op het krijgen van een longinfectie. Eventueel kunt u nicotinepleisters krijgen.
Wanneer u lichamelijke veranderingen opmerkt die ongewoon zijn, laat het ons weten. U kunt daarbij denken aan koorts, een bloedneus, een koortslip, puistjes en andere huidafwijkingen, hoofdpijn en dubbelzien.

Infectiepreventie en medewerkers

Ook medewerkers van de afdeling hematologie kunnen verkouden worden of koorts krijgen. Vanwege de kwetsbaarheid van onze patiënten, zijn er specifieke regels en adviezen opgesteld om te voorkomen dat er besmettingen plaatsvinden.
- Het personeel wordt geadviseerd zich jaarlijks tegen griep te laten vaccineren.
- Bij milde bovenste luchtwegklachten, zoals keelpijn en neusverkoudheid, zal de medewerker een masker dragen om overdracht van een eventueel virus te voorkomen.
- Mocht er sprake zijn van ernstiger klachten, dan krijgt de medewerker voor een bepaalde periode niet-patiëntgebonden werkzaamheden.

Schone handen

Het is belangrijk om overdracht van bacteriën, virussen en schimmels te voorkomen en hiermee de infectiekansen zo klein mogelijk te houden. Goede handhygiëne van patiënten, bezoekers en medewerkers hoort daarbij. Met handenalcohol kunt u de handen snel en effectief desinfecteren. Pompjes met handenalcohol hangen in de sluis en in iedere ruimte op de zorgeenheid.

Belangrijke momenten voor desinfectie zijn:

- bij het betreden van de zorgeenheid;
- voor en na het betreden van de conversatieruimte;
- voor en na contact met anderen;
- voor en na toiletgebruik;
- voor gebruik van gemeenschappelijke zaken als computer, hometrainer, drankautomaat, koelkast enzovoort.

Het is raadzaam om geen andere patiënten aan te raken. Ook is het af te raden om bij medepatiënten op het bed te gaan zitten. Patiënten wordt verzocht niet zelf materiaal uit de kastjes boven de wastafel te pakken. Meer informatie kunt u lezen in de brochure: "schone handen"

Kleding en sieraden

- Wij raden u aan dagelijks schone kleding aan te trekken. De kleding dient op de voorgeschreven temperatuur gewassen te worden, die op het wasetiket in de kleding staat.
- Een kamerjas, trui of vest moet eenmaal per week worden verschoond.
- Sieraden mogen gedragen worden.
- Waardevolle spullen kunt u opbergen in een kluisje op uw kamer of meegeven aan de familie.

Persoonlijke verzorging

- Na het loskoppelen van het infuus en zo nodig afplakken met plasticfolie kunt u douchen.
Na het douchen wordt er zo nodig een schoon verband of plasticfolie aangebracht en worden nieuwe infuuslijnen aangesloten.
- Draag plastic doucheslippers tijdens het douchen.
- Heren wordt aangeraden zich te scheren met een elektrisch scheerapparaat. Dit geeft minder kans op verwondingen dan nat scheren met een scheermes.
- Knip teen- en vingernagels voor de opname kort, zodat deze niet geknipt hoeven te worden in de periode dat u minder bloedplaatjes en witte bloedcellen hebt.
- Was regelmatig uw handen, in ieder geval voor de maaltijd en na toiletgebruik. U kunt de handen ook desinfecteren met handenalcohol.
- U kunt uw eigen milde zeep gebruiken. Omdat de huid door de chemotherapie droger en gevoeliger kan worden, wordt het gebruik van sterk geparfumeerde producten afgeraden. Gebruik liever pH-neutrale producten zonder (sterk) parfum.
- Het dragen van een pruik mag, mits deze schoon en droog is.
- Make-up mag worden gebruikt.
- Contactlenzen zijn toegestaan; realiseert u zich echter dat na de kuur de bevochtiging van het hoornvlies van het oog vaak gestoord is, waardoor lenzen slechter worden verdragen. Het advies is geen zachte lenzen te dragen tijdens de chemotherapie, omdat die soms onherstelbaar kunnen verkleuren.

Medicijnen die thuis worden gebruikt

Alle medicijnen worden via het ziekenhuis verstrekt. Soms moeten zij echter besteld worden. Daarom het verzoek uw eigen medicatie voor 48 uur mee te brengen om deze periode te overbruggen. Indien u zalf, crémes, homeopathische middelen en overige medicatie/middelen gebruikt (ook de middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn) het verzoek om dit ook mee te nemen naar het ziekenhuis. Er zal u gevraagd worden naar de dosering van medicatie en de frequentie van inname/gebruik.