Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Complicaties bij diabetes

Diabetes kan leiden tot verschillende nadelige gevolgen op de lange termijn: de complicaties. Het bereiken van een zo goed mogelijke bloedglucosewaarden kan de kans op complicaties verminderen. Dit geeft iemand met diabetes dus een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. De complicaties als gevolg van diabetes zijn afwijkingen aan:
ogen (retinopathie); hart- en bloedvaten (hoge bloeddruk, hartinfarct, beroerte); nieren (nefropathie); zenuwen (neuropathie); voeten (diabetische voet), maagklachten en erectiestoornissen. 
Vanwege de kans op deze complicaties is regelmatige controle van de diabetes noodzakelijk. Optredende complicaties kunnen in een vroeg stadium worden behandeld, waardoor de schade kan worden beperkt. Regelmatige controle door de oogarts (1x per 1-2 jaar) is noodzakelijk. Bij de jaarlijkse controles door de arts en/of de diabetesverpleegkundige zal er extra worden onderzocht op afwijkingen aan hart- en bloedvaten, nieren, zenuwen en voeten. Het is dus belangrijk dat deze afspraken en controles plaats vinden.