Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Voeding bij diabetes

Gezond eten met diabetes, daar wordt veel over gezegd en geschreven. Het voedingsadvies wordt over het algemeen via een diëtist individueel vastgesteld en is afhankelijk van de medicatie, het lichaamsgewicht en het activiteitenpatroon. Tevens wordt er rekening gehouden met sociale factoren zoals leefstijl, wisseldiensten, weekendvariatie, uitslapen, uit eten, reizen en vakantie en de invloed van het gezin.

Het voedingsadvies is gebaseerd op de voedingsrichtlijn van de Nederlandse Diabetes Federatie en wordt iedere vijf jaar herzien. Deze is te raadplegen via de site www.zorgstandaarddiabetes.nl .

Het diabetesfonds heeft hierover een brochure uitgegeven en deze kunt u aanvragen via www.diabetesfonds.nl .

Voor meer informatie over gezonde voeding bij diabetes kunt u ook de website van het voedingscentrum raadplegen via www.voedingscentrum.nl