Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Boeken over zwangerschap bij diabetes

Een kwestie van de juiste instelling, een boek over zwangerschap en diabetes
Auteur: I. Helsdingen, met commentaar van dr JW Elte en dr G.Nijpels
MJG uitgeefproducties, alleen te bestellen via tel 0229 248540 of email: mjg@tref.nl

Zwangerschap en diabetes, ervaringsverhalen II
Auteur: S. Lambalk
Het boek kost € 25,00 (incl. verzendkosten) en is verkrijgbaar via bestelling@diabetesenzo.nl of http://www.diabetesenzo.nl

Zwangerschap en Diabetes 
Auteur: S. Lambalk.
Het boek zwangerschap en diabetes is te bestellen door € 20,00 (15,00 + 5,00 verzendkosten) over te maken op bank-rek.nr.: 41.64.19.313 t.n.v. S. Lambalk te Amstelveen.

printen