Informatie voor afdelingen en ziekenhuizen

Deze pagina bevat informatie voor afdelingshoofden, praktijkopleiders en docenten

Direct naar:

EPA 's bij de Amstel Amstel Academie

De Amstel Academie is in 2020 gestart met de implementatie van EPA’s (entrustable professional activity) in het onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met CZO Flex Level en de Vereniging Branche-Opleidingsinstituten. De implementatie van de EPA’s wordt bij de Amstel Academie als een programma benaderd. De deadline voor de implementatie vanuit het CZO is 2022/2023.

Direct naar e-learning (inloggen als gast)
Meer informatie over de EPA's

Procedure digitaal inschrijven student

De procedure is als volgt:
De instelling reserveert een opleidingsplaats door een mail te sturen naar de frontoffice van de Amstel Academie: frontofficeamsac@vumc.nl
Zodra de opleidingsplaats is bevestigd, mailt de frontoffice van de Amstel Academie een inschrijflink naar de leidinggevende.

NB. De onderwijsadministratie is volledig overgestapt op digitale formulieren en inschrijving via een inschrijflink. Het toesturen van reeds ingevulde formulieren per mail of post is niet meer mogelijk

Algemene voorwaarden Amstel Academie

Algemene voorwaarden Amstel Academie

Vrijstellingen (VVO)

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding.
De student dient daarvoor uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding een schriftelijk verzoek in ( incl. bewijsstukken) bij de opleider.
De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie. Dit gebeurt in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

NB: Voorkom onnodige kosten, vraag uiterlijk 6 weken voor start de vrijstelling aan
Het is van belang dat een verzoek tot vrijstelling direct bij inschrijving wordt gedaan. Dit kan uiterlijk 6 weken voor start van de opleiding. Dit is namelijk het moment dat de e-learning codes worden verstuurd. Als de vrijstelling niet tijdig is aangevraagd, worden de e-learning codes wel in rekening gebracht.

Vrijstellingen (VVO)

Prijslijsten

Naar de prijslijsten

Digitale registratie aanwezigheid

De presentie wordt digitaal gecontroleerd door middel van het invoeren/scannen van een aanwezigheidscode.

Diploma-uitreikingen

De diploma-uitreikingen vinden plaats om 17.00 uur.
Gedurende de pandemie en geldende maatregelen worden er per locatie tijdelijk andere voorzieningen getroffen.