Informatie voor afdelingen en ziekenhuizen

Deze pagina bevat informatie voor afdelingshoofden, praktijkopleiders en docenten

Direct naar:

EPA 's

De Amstel Academie werken we in ons onderwijs met het nieuwe onderwijssysteem en EPA’s (entrustable professional activities).
Meer informatie over de EPA's

Procedure digitaal inschrijven student

De procedure is als volgt:
1. De instelling reserveert een opleidingsplaats door een mail te sturen naar de frontoffice van de Amstel Academie: frontofficeamsac@vumc.nl
2. Zodra de opleidingsplaats is bevestigd, mailt de frontoffice van de Amstel Academie een inschrijflink naar de leidinggevende.

Algemene voorwaarden Amstel Academie

Vrijstellingen (VVO)

  • Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding.
  • De student dient daarvoor uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding een schriftelijk verzoek in ( incl. bewijsstukken) bij de opleider.
  • De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie. Dit gebeurt in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

NB: Voorkom onnodige kosten, vraag uiterlijk 6 weken voor start de vrijstelling aan
Het is van belang dat een verzoek tot vrijstelling direct bij inschrijving wordt gedaan. Dit kan uiterlijk 6 weken voor start van de opleiding. Dit is namelijk het moment dat de e-learning codes worden verstuurd. Als de vrijstelling niet tijdig is aangevraagd, worden de e-learning codes wel in rekening gebracht.

Vrijstellingen (VVO)

Prijslijsten

Naar de prijslijsten

Diploma-uitreikingen

De diploma-uitreikingen vinden plaats om 17.00 uur.

OER

De OER-en worden hier (binnenkort) geplaatst. De OER-en zijn ook terug te vinden in de Moodle omgeving.