Losse EPA's bij de Amstel Academie

Opleidingen bij de Amstel Academie zijn voor een groot deel gebaseerd op EPA’s (Entrusted Professional Activities). EPA's zijn beroepstaken waarin je je bekwaamt. Dit maakt de opleidingen flexibeler en leidt tot nieuwe mogelijkheden wat betreft leerroutes. Naast de opleidingen, opgebouwd uit EPA's en voorzien van overstijgende leerlijnen, is het voor verpleegkundigen-zorgprofessionals mogelijk kennis en vaardigheden met losse EPA's te verdiepen of te verbreden.

Losse EPA's open voor inschrijving

Losse EPA's in voorbereiding

 • LZ-DIA-8: Zorgdragen voor het kind met een nierfunctievervangende behandeling
 • LZ-ONCO-1: Zorgdragen voor de zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase
 • LZ-FO-1: Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase
 • LZ-FO-2: Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase
 • LZ-GER-2: Zorgdragen voor de geriatrische zorgvrager
 • AZ-FO-5: Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV) (contact: Janneke de Winter)
 • AZ-FO-10: Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning (contact:Carina Backer)
 • AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest (contact: Leo Monster)
 • AZ-FO-12: Zorg verlenen aan zorgvrager na cardiochirurgische ingreep (contact: Carina Backer)
 • AZ-IC-3: Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctievervangende therapie
 • MK-KIN-4: Zorg verlenen aan een kind met psychosomatische-, psychosociale- of psychiatrische problematiek
 • MK-KIN-1: Zorg verlenen aan een kind met een laag- en midden complexe zorgvraag

Voor meer informatie over inhoud en startmomenten kun je contact opnemen met de betreffende opleider.

EPA Bibliotheek

Kijk voor gedetailleerde omschrijvingen van de EPA’s op:
https://epabibliotheek.nl/library/