TeAMS is een multidisciplinair en interprofessioneel trainingsprogramma. Iedere medisch specialist volgt deze op reguliere basis samen met andere medische disciplines en de overige zorgprofessionals (verpleegkundigen, paramedici) die onderdeel zijn van een medisch multidisciplinair team.

Het doel van de trainingen is bewustwording en versterking van de niet-technische vaardigheden van de medisch specialist. Daarbij ligt de focus op interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking, situational awareness en leiderschap.

De TeAMS-trainingen sluiten nauw aan bij de dagelijkse praktijk. Drie situaties vormen het uitgangspunt: acute situaties, complexe situaties die een grote impact hebben op de samenwerking, en reguliere situaties zoals gestructureerde multidisciplinaire overleggen (MDO's).

Overzicht aanbod cursussen:

Lees (ook) het artikel met de voorzitter van het programma TeAMS Saskia Peerdeman “Teams zijn de basis van de zorg”

Lees (ook) het artikel over de MDO-observatietrainingen

3 typen trainingen:

  1. U neemt regelmatig deel aan multidisciplinaire overleggen. Tijdens deze training observeert u twee...
    Bekijk
  2. Bij een acute patiëntsituatie is het essentieel dat een team goed samenwerkt en communiceert. SIM...
    Bekijk
  3. Heldere communicatie is essentieel voor een goede samenwerking met uw collega’s. CST valt onder het...
    Bekijk