TeAMS is een programma van trainingen- en evaluaties voor multidisciplinaire teams. Iedere medisch specialist neemt op reguliere basis deel samen met andere medische disciplines en de overige zorgprofessionals (verpleegkundigen, paramedici) die deel uitmaken van een medisch multidisciplinair team.

Het doel van de trainingen van TeAMS is bewustwording en versterking van de niet technische vaardigheden van de medisch specialist, met de focus op inter- en intraprofessionele samenwerking, communicatie en (zelf)reflectie.

De trainingen zijn ontwikkeld voor (multidisciplinaire) teams en sluiten nauw aan bij de dagelijkse praktijk. Drie situaties vormen daarbij het uitgangspunt: acute situaties, complexe situaties die een grote impact hebben op de samenwerking en reguliere situaties zoals gestructureerde multidisciplinaire overleggen (MDO's).

3 typen trainingen:

  1. In uw werk neemt u regelmatig deel aan multidisciplinaire overleggen. Tijdens deze training u twee...
    Bekijk
  2. Bij een acute patiëntsituatie is het essentieel dat een team goed samenwerkt en communiceert. In u...
    Bekijk
  3. Heldere communicatie is essentieel voor goede samenwerking met uw collega’s. In deze training leert...
    Bekijk