Jij en Je Gezondheid blijft ontwikkelen

Gepubliceerd op: Sun Jun 04 13:01:00 CEST 2023

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij gezondheidsonderzoeken. JEJG is altijd in ontwikkeling en heeft het afgelopen jaar haar aanbod uitgebreid. Ook de AWJG draagt hieraan bij.

Aansluiten bij de behoeften van jongeren

Tot voor kort was er per schooljaar één vragenlijst beschikbaar voor alle onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs. Er zijn nu twee andere opties beschikbaar: een Engelstalige versie en een vragenlijst voor de meer praktische onderwijsniveaus. Onderzoek onder leerlingen en JGZ-professionals toonde aan dat beide groepen de vragenlijst te lang en te moeilijk vonden voor VMBO-B, VMBO-K, VMBO-G en Praktijkonderwijs. Daarom zijn er nu samen met JGZ-professionals per onderwerp eenvoudige vragen opgesteld met drie antwoordopties. Alleen voor de thema’s angst, depressie, suïcide en eetstoornissen zijn de gevalideerde vragenlijsten behouden. Dit is een mooi voorbeeld van het JGZ-aanbod aanpassen aan jongeren.

Nog een stapje verder

In het AWJG-project YHC4vmbo gaan we nog een stapje verder: we onderzoeken samen met jongeren en JGZ-professionals hoe het JGZ-aanbod op het VMBO nog passender kan. Op welke manieren kan de JGZ beter aansluiten bij de behoefte van jongeren. En hoe kunnen JGZ-professionals hen beter helpen? We onderzoeken ook het bereik en de uitkomsten van de nieuwe JEJG-vragenlijst voor VMBO-scholieren in Amsterdam en Flevoland. Het doel van YHC4vmbo is om bij te dragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Maya Deconinck, jeugdarts en promovenda, vertelt over YHC4vmbo in dit interview.

Instrument voor de gezondheid van kinderen

Voor ouders van kinderen op het primair onderwijs kan JEJG nu ook rechtstreeks vanuit het Digitaal Dossier KD+ worden ingezet. Met die geïntegreerde module kunnen JGZ-organisaties efficiënter gezondheidsonderzoeken voorbereiden, opzetten en uitvoeren. Ook kunnen ouders de vragenlijsten over hun kinderen nu gemakkelijker invullen vanuit het ouderportaal.

Op dit moment vullen alleen ouders vragen in over hun kinderen wanneer die in groep 7 zitten. Als aanvulling hierop onderzoeken we de mogelijkheden voor kinderen om hun eigen stem te laten horen over hun gezondheid en welzijn. Is een screenings-vragenlijst het beste om hen daarbij te ondersteunen, of is een ander (gespreks)instrument beter? Dit doen we in het project Kinderen over hun eigen gezondheid, samen met GGD Flevoland en GGD Amsterdam. Promovenda Bianca Fortuin: ‘Het doel is dat het gezondheidsonderzoek beter aansluit op de behoeften van kinderen, hun ouders en de JGZ-professionals’.

Over Jij en je gezondheid

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. Voor het primair onderwijs is er een vragenlijst voor ouders. In het voortgezet onderwijs vullen jongeren zelf de vragenlijst in. Op dit moment maken 10 JGZ-organisaties gebruik van deze vragenlijst. In dit nieuwsbericht belicht het NCJ alle recente aanpassingen en uitbreidingen.

Gepubliceerd op: Sun Jun 04 13:01:00 CEST 2023