YHC4vmbo: inclusieve JGZ op het vmbo (2022-2027)

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bereikt jongeren die opgroeien in achterstandsituaties  nog onvoldoende. Dit draagt bij aan gezondheidsverschillen nu, in de toekomst en zelfs bij  volgende generaties.


Op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) spelen meer gezondheidsproblemen dan bij andere onderwijstypen. Onderbelicht zijn bijvoorbeeld slapen, gamen, discriminatie en de relatie met ouders.

Het project

In het YHC4vmbo-project creëren we samen met leerlingen op het vmbo een passender JGZ aanbod, gericht op gezond en veilig opgroeien. Ook bieden we JGZ professionals de ruimte om behoeften en wensen van jongeren beter te integreren in hun werkzaamheden. Doel is een bijdrage leveren aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het project wordt geleid door AIOTO M+G Maya Deconinck.

Dit project kent drie fases:

1)    onderzoek naar het bereik van jongeren op het vmbo en hun perceptie van de huidige JGZ;
2)    co-creatie van een passend en inclusieve(r) JGZ-aanbod met jongeren op het vmbo en JGZ-professionals;
3)    evaluatie van het nieuwe JGZ-aanbod.

Projectgegevens

Onderzoeker: Maya Deconinck
Promotor: Mai Chin A Paw
Projectleider: Mariëtte Hoogsteder
Andere betrokkenen: Teatske Altenburg, Silvia van den Heijkant, Eva Verlinden, Livia Kalma, e.v.a.
Partners: Amsterdam UMC, GGD Amsterdam, GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Flevoland; vmbo-scholen
Periode: 2022-2027
Financiers: ZonMw
Contactgegevens: m.hoogsteder@amsterdamumc.nl