Bewegingsanalyse van de voet (FABI project)

Kinderen met cerebrale parese hebben regelmatig voet en enkel problemen, waardoor er problemen optreden bij het lopen.

De bewegingen van de voeten tijdens het lopen kunnen worden vastgelegd met een loopanalyse met markers op de huid. Doordat de voet een zeer complexe bouw heeft, wordt deze tijdens de analyses op een simpelere manier nagemaakt, ofwel gemodelleerd. Deze gemodelleerde voet bestaat dan eigenlijk maar uit één bot, ook wel segment genoemd, met maar één gewricht. Deze simplificatie zorgt ervoor dat er informatie over bewegingen en krachten in de voet verloren gaat.

Daarom wordt er in dit onderzoeksproject gekeken of de voet misschien beter gemodelleerd kan worden met meerdere segmenten en gewrichten. Hiervoor worden bestaande modellen geëvalueerd en aan de hand van die resultaten wordt een eigen voetmodel ontwikkeld. Met dit nieuwe voetmodel kunnen de bewegingen van en de krachten in de voet beter in kaart worden gebracht, ook omdat het gecombineerd wordt met metingen van de voetdruk tijdens het lopen. Daarnaast zal het model worden uitgebreid naar computermodellen waarmee simulaties gedaan kunnen worden.

De extra informatie die verzameld wordt met dit voetmodel is waardevol voor artsen, die op basis van de resultaten van de loopanalyses diagnoses kunnen stellen en behandelplannen maken. Daarnaast zal er ook verder wetenschappelijk onderzoek met dit voetmodel gedaan worden, zodat de bewegingen van de voet in relatie tot het loopproblemen nog beter kan worden begrepen bij mensen met cerebrale parese maar ook bij mensen met andere diagnoses.

Projectgroep
- Wouter Schallig MSc (1,2)
- Marjolein Piening, MSc (1)
- dr. Marjolein van der Krogt (1)
- dr. ir. Josien van den Noort (2)
- dr. Geert Streekstra (2)
- prof. dr. Mario Maas (2)
- prof. dr. ir. Jaap Harlaar (1,3)

(1)   Amsterdam UMC, locatie VUmc, Revalidatiegeneeskunde
(2)   Amsterdam UMC, locatie AMC, Radiologie en nucleaire geneeskunde
(3)   TU Delft, Biomechanical Engineering