Computersimulaties van het lopen (PRESTIGE project)

PRESTIGE: Voorspellen van het lopen na behandeling

Kinderen met cerebrale parese (CP) ervaren vaak problemen met lopen. Dit komt door verschillende veranderingen in de aansturing van de spieren, en de spieren zelf. Zo kunnen er spierverkortingen (contracturen), spierzwakte en ongewilde spiersamentrekking (spasticiteit) voorkomen.

Door de samenhang tussen deze verschillende veranderingen is het soms moeilijk om erachter te komen wat precies de oorzaak is van de problemen met lopen. Dit maakt het lastig om te bepalen wat de beste behandeling is om het lopen te verbeteren. Ook is het voorspellen of een behandeling goed werkt op dit moment nog niet mogelijk.

In het PRESTIGE-project onderzoeken we hoe de verschillende spierveranderingen (contractuur, zwakte en spasticiteit) het lopen beïnvloeden, zowel op zichzelf als gecombineerd. Dit kunnen we niet met experimenten testen omdat spieren van proefpersonen niet zomaar veranderd kunnen worden. Daarom gebruiken we computersimulaties. In deze simulaties laten we een simulatiemodel, waarvan de botten en spieren zoveel mogelijk op het echt lijken, lopen. In dit simulatiemodel kunnen we de spieren veranderen, zoals bijvoorbeeld het verkorten of verzwakken van spieren. Zo is het mogelijk het effect van de spierveranderingen op het lopen te onderzoeken. De volgende stap is om het model met spierveranderingen en dus loopproblemen een virtuele behandeling te geven. Zo kunnen we testen wat de beste behandeling is voor iedereen.

Met ons onderzoek kunnen we op basis van het looppatroon bepalen wat voor spierveranderingen iemand heeft. Dit is belangrijk om het loopprobleem goed te behandelen. Het uiteindelijke doel is om het effect van behandelingen te voorspellen en zo de optimale behandeling te kunnen bepalen voor een kind met CP. Op die manier neemt de effectiviteit van behandelingen toe.