Klinische Psychologie

Sectiehoofd: Mw. dr. E.H. (Emma) Collette 
E-mail: eh.collette@vumc.nl
Telefoon: 020 4440164 / 4440190

De sectie biedt psychologische diagnostiek en behandeling aan volwassen patiënten van verschillende medische afdelingen, in principe op verwijzing van de specialist. Belangrijke verwijzers zijn de afdelingen hematologie en oncologie, algemene inwendige/endocrinologie, neurologie (neuro-oncologie, MS-centrum en polikliniek bewegingsstoornissen), verloskunde en gynaecologie, en revalidatie. De sectie neemt deel aan diverse multidisciplinaire teambesprekingen. Het accent van directe zorg ligt op individuele, kortdurende poliklinische behandeling en begeleiding. Zo nodig en zo mogelijk vindt doorverwijzing naar elders plaats. Naast individuele behandeling  is er  een beperkt aanbod van groepscursussen, met name voor (chronische) patiënten met aanpassingsproblemen. Naast diagnostiek en behandeling wordt advisering  en consultatie geboden aan artsen, paramedici en verpleegkundigen. Zorg kan ook geboden worden in kader van een wetenschappelijk protocol. 

Er is sprake van een verdergaande profilering/organisatie van de zorg in "thema poli's", teneinde nieuwe researchambities beter te kunnen realiseren. In samenwerking met de afdeling ziekenhuispsychiatrie wordt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling geboden aan diabetespatiënten met co-morbide psychische problematiek. Deze "thema poli" staat ook open voor externe verwijzingen: www.diabetesmentaal.nl. De psychosocialediabetologie binnen het VUmc kent een lange onderzoekstraditie. 

In samenwerking met de RINO Amsterdam biedt de sectie plaats aan een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PioG).