Onderwijs en opleiding

Sectiehoofd: mw. drs. J. (José) J.S. van der Kreeke 
E-mail: JJS.vandeKreeke@vumc.nl
Telefoon: 020 4449364

Aan de sectie Onderwijs zijn docenten verbonden met een hoofdtaak op het gebied van communicatie vaardigheidsonderwijs. Daarnaast dragen klinisch werkzame collega's en onderzoekers bij aan het onderwijs van de afdeling. 

De afdeling Medische Psychologie ontwikkelt en verzorgt theoretisch onderwijs en vaardigheidstrainingen ten behoeve van studenten geneeskunde in de Bachelor en Masterfase en arts-assistenten in de specialistische vervolgopleidingen (AIOS). In het vaardigheidsonderwijs ligt het accent op communicatie, reflectie en samenwerken. Binnen een aantal thematische blokken wordt theoretisch onderwijs verzorgd o.a. rond de thema's stress en coping, cognitief functioneren, seksualiteit en de psychosociale ontwikkeling van het kind.

Naast onderwijs in het medische curriculum verzorgt de afdeling: 

  • Een keuzevak Medische Psychologie in de Master Klinische Psychologie van de faculteit Pedagogische en Psychologische Wetenschappen (PPW) VU
  • Colleges in het kader van de studie Gezondheidswetenschappen van de VU
  • Communicatietrainingen voor de Physician Assistant opleiding van de Hoge school Inholland Amsterdam
  • Diverse communicatietrainingen voor medisch specialisten (op aanvraag, bijv. "Regie houden in lastige situaties").