Onderwijs en opleiding

De afdeling Medische Psychologie ontwikkelt en verzorgt theoretisch onderwijs en vaardigheidstrainingen ten behoeve van studenten geneeskunde in de Bachelor en Masterfase en arts-assistenten in de specialistische vervolgopleidingen (AIOS).

Gender en seksuologie

De sectie Gender en seksuologie biedt geprotocolleerde diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met genderproblematiek en geslachtsdifferentiatiestoornissen.

Klinische Psychologie

De sectie Klinische Psychologie biedt psychologische diagnostiek en behandeling aan volwassen patiënten van verschillende medische afdelingen, in principe op verwijzing van de specialist.

Medische Neuropsychologie

De medische neuropsychologie richt zich op het vaststellen van cognitieve stoornissen bij aandoeningen van het centraal zenuwstelsel alsook op stoornissen die het gevolg zijn van medische behandelingen waarbij het centraal zenuwstelsel gecompromitteerd kan raken.

Pediatrische Psychologie

De sectie biedt psychologische diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar die in het VU medisch centrum onder behandeling zijn. Tevens is er de mogelijkheid voor begeleiding van hun ouders en eventuele broers en zussen.