Kinder- en jeugdpsychiatrie

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van VUmc gaat voorop in behandeling, kennisontwikkeling en kennisverspreiding van kinderen- en jongeren met risicovol gedrag, speciaal die in aanraking (dreigen te) komen met justitie én op kinderen en jongeren in het ziekenhuis. We voelen ons thuis van het academisch ziekenhuis tot op de hoek van de straat.

Hulp varieert van geruststelling tot gespecialiseerde behandeling. Hoe beter we begrijpen hoe psychische problemen ontstaan en waarom een behandeling wel of niet werkt, des te effectiever we advies en hulp kunnen bieden: aan kinderen, jongeren, familie, betrokkenen en professionals.

Onderzoek

Onze afdeling onderzoekt de ontwikkeling en onderliggende mechanismen van complexe gedragsstoornissen (o.a. agressie, delinquentie, psychopathie) en genderdysforie bij kinderen en jeugdigen.

Onderwijs

Onze afdeling verzorgt het onderwijs op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie voor de geneeskundeopleiding van VUmc.

Patiëntenzorg

De afdeling verleent klinische zorg aan verschillende patiëntengroepen, altijd in nauwe samenwerking met andere specialismen, zoals de kindergeneeskunde en de pediatrische psychologie.

De afdeling kinder- en jeudgpsychiatrie is gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum, APC, Meibergdreef 5. Bekijk de routebeschrijving.

Bezoekadres

Meibergdreef 5
1105 AZ Amsterdam (psychiatrie gebouw AMC/De Bascule)

Secretariaat
Anita van Breemen
Telefoon: 020-8901545
E-mail: secretariaat.kjp@vumc.nl

Postadres

Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht

Prof. Dr. Arne Popma

a.popma@amsterdamumc.nl
Arne Popma is hoofd van de afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc. Hij is als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule.

Dr. Lucres Nauta-Jansen

l.nauta-jansen@amsterdamumc.nl
Lucres Nauta-Jansen is plaatsvervangend hoofd van de afdeling en staflid. Zij coördineert het onderwijs op het gebied van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie binnen de geneeskundeopleiding  van het VUmc. Haar expertise ligt op het gebied van de neurobiologie van antisociaal gedrag.

Dr. Lieke van Domburgh

l.vandomburgh@amsterdamumc.nl
Lieke van Domburgh is verbonden aan de afdeling als staflid en zij is betrokken bij de Academische Werkplaats Risicojeugd. Haar expertise ligt op het gebied van kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen in de (justitiële) jeugdzorg en culturele diversiteit. Daarnaast is ze directeur Kwaliteit van zorg en Innovatie bij Pluryn-Intermetzo.

Dr. Annelou de Vries

alc.devries@amsterdamumc.nl
Annelou de Vries is verbonden aan de afdeling als staflid en werkt als consultatief kinderpsychiater in het VUmc in nauwe samenwerking met de afdeling pediatrische psychologie. Haar expertise ligt op het gebied van (de behandeling van) genderdysforie bij jongeren.  Zij is betrokken bij opleiding en onderwijs voor medisch specialisten, medisch studenten en kinderverpleegkundigen.

Drs. Reino Stoffelsen

r.stoffelsen@debascule.com
Reino Stoffelsen is verbonden aan de afdeling als staflid en hij is kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule. Zijn expertise ligt op het gebied van slaapproblemen bij kinderen met gedragsstoornissen.