Stage lopen bij kinder- en jeugdpsychiatrie?

Op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) kunnen diverse stages gelopen worden.

Wetenschappelijke stage

Geneeskunde studenten van het VUmc (ook van andere UMC's) zijn van harte welkom om hun verplichte wetenschappelijke stage in M1 of M3 uit te voeren op onze afdeling. Je wordt daarbij gekoppeld aan een promovendus en afhankelijk van de fase van zijn/haar promotie, kun je meehelpen met de dataverzameling of analyses maken van reeds verzamelde data. 

Kijk op de pagina onderzoek voor een overzicht van de nu lopende onderzoeken. Het stage aanbod is ook te vinden op Blackboard onder aanbod wetenschappelijke stages Kinder-en Jeugspsychiatrie. Als je hier een onderwerp tussen vindt dat je interesseert, neem dan contact op via het secretariaat met dr. Lucres Nauta-Jansen, onze wetenschappelijke stagecoördinator, voor het maken van een afspraak.  Maar ook als het onderwerp van jouw keuze er niet meteen bij staat, of als je naar het buitenland wilt, kun je via het secretariaat contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Afstudeer/scriptiestage

Naast geneeskunde studenten kunnen ook studenten van andere studierichtingen (bv criminologie, rechten, psychologie) een wetenschappelijke of zelfs scriptie (afstudeer) stage bij de afdeling KJP doen. Ook voor hen geldt: kijk op de pagina onderzoek voor een overzicht van de nu lopende onderzoeken. Als je hier een onderwerp tussen vindt dat je interesseert, neem dan via het secretariaat contact op met dr. Lucres Nauta-Jansen , onze wetenschappelijke stagecoördinator, voor het maken van een afspraak.

Keuzeonderwijs (keuzestage, keuze co-schap)

Het VU medisch centrum (VUmc)  heeft een samenwerkingsverband met de Bascule. De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie waar kinderen en jongeren met hun ouder(s)/verzorger(s) onderzocht en  behandeld worden. De Bascule is ook een opleidingsplek voor kinder- en jeugdpsychiaters. Het VUmc verzorgt het onderwijs tijdens de co-schappen geneeskunde en de Bascule de stageplaatsen. Er is een breed aanbod voor de grote diversiteit aan kinderpsychiatrische problematiek.

Geneeskundestudenten van het VUmc zijn van harte welkom om hun keuzestage van minimaal 4 weken door te brengen bij één van de afdelingen van de Bascule. Neem contact op met afdelingssecretaresse Anita van Breemen voor de mogelijkheden.

Semi-artsstage

Ook deze laatste stage van de master kan in z’n geheel of voor de helft (dan gecombineerd met volwassenenpsychiatrie; afhankelijk van de interesses van de student en de beschikbaarheid van stageplekken) bij de Bascule gelopen worden. 
Neem contact op met afdelingssecretaresse Anita van Breemen voor de mogelijkheden.

Overige

De onderzoeksafdeling Kinder-en jeugdpsychiatrie heeft alleen mogelijkheden voor wetenschappelijke stages. Staat jouw onderzoeksonderwerp of opleiding hier niet genoemd? Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn! Neem contact op met afdelingssecretaresse Anita van Breemen zodat er binnen de afdeling bekeken kan worden of we ook jou een plek kunnen bieden. Zij is bereikbaar via nummer 020-890 1545 (maandag, donderdag en vrijdag) of via de mail: secretariaat.kjp@vumc.nl.

Bent u op zoek naar een klinische stage binnen Kinder-en jeugdpsychatrie? In dat geval kunt u op de website van de Bascule terecht, of stuur een mail naar: stage@debascule.com. Indien er mogelijkheden zijn zullen zij contact met u opnemen.

Voor alle overige stages van VUmc kunt u kijken op www.werkenbijvumc.nl.